Församlingsverksamhet

Körer - Finns i Filipstad, Nykroppa, Brattfors,  Nordmark och Lesjöfors. För mer info klicka här

Amazonerna är en samling damer som fikar och har trevlig gemenskap tillsammans. Kyrkans hus, måndagar kl. 10-12, jämna veckor.

Pantrarna Gubbträff med kaffe och smörgås. Kyrkans hus, torsdagar kl. 10, jämna veckor.    

Onsdagsföreningen Fika, högläsning och andakt. Arbete för diakoni och mission. För damer i Kyrkans hus onsdagar kl. 13.30- 16.00 ojämna veckor.

Kaffestuga Kyrkans hus, tisdagar, servering mellan 09.30 och 11.00.

Finskspråkig verksamhet - (klicka här för att se vårens program)