Foto: Ylwa Bjur

Ansök om bidrag ur våra fonder

Inom församlingen finns några stiftelser/fonder att söka ekonomiska bidrag ur för boende i: • Nordmark – fritt ändamål • Brattfors – socialt arbete, ekonomiskt utsatta och sjuka • Filipstads tätort – studerande ungdomar OBS! Inga andra ansökningar kan göras. Ansök senast 20/11.

Ansökningsblanketter finns att hämta i lådan som finns utställd vid Kyrkans hus (innergården) tisdag-torsdag 9.30-12.00 eller skrivas ut (bif. fil längst ner på denna sida).

Ifylld ansökan kan läggas i brevinkastet till Kyrkans Hus som finns till vänster om entrén från Stora torget eller skickas till Filipstads församling, Box 16, 682 21 Filipstad. Märk kuvertet med ”Fondansökan”.

Ansökningarna ska vara oss tillhanda senast 20 november och utdelning sker i december.

För mer information kontakta Anette Bäck Davidsson tel. 0590-187 60.