Foto: Ylwa Bjur

Antal tillåtna besökare i våra kyrkor och lokaler