Så här stödjer vi stadsdelen

Farsta församling stöttar stadsdelen som är den som koordinerar behov. Men vi kan behöva din hjälp. Vill du hjälpa till? Anmäla ditt intresse så hör vi av oss för ett första samtal eller mejlkontakt.

Fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer har kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommunerna.

Folkhälsomyndigheten har tidigare uppmanat personer över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta av coronaviruset. I och med detta behöver många hjälp med matinköp och andra tjänster. 

Överenskommelsen går ut på att personer i behov av stöd för tjänster som att till exempel handla mat eller hämta medicin ska få hjälp med detta genom volontärer inom organisationerna. Personer i behov av stöd kan anmäla sig till sin kommun som kanaliserar dessa till organisationerna, som samordnar lokala volontärer att utföra dessa uppdrag.

Vill du hjälpa till?

Farsta församling stöttar alltså stadsdelen som är den som koordinerar behov. Men vi kan behöva din hjälp. Vill du hjälpa till? Anmäla ditt intresse i formuläret nedan så hör vi av oss för ett första samtal eller mejlkontakt.

information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Farsta församling, org nr 252000-0676, Lingvägen 149, 123 61 Farsta

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter: För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:
- Uppgifterna används för att informera om verksamhet/kurs/läger av intresse från Farsta församling löpande och tills vidare via e-post, sms eller telefon.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Vi har interna rutiner och riktlinjer för vem som får hantera dina personuppgifter. Det säkerställer vi också genom att säkra våra system med behörighetshantering så att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Dina rättigheter
- I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

- Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

-Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

- Läs fullständig information om vår behandling av personuppgifter samt dina rättigheter här: https://www.svenskakyrkan.se/farsta/personuppgifter

Vem kan du kontakta vid frågor?
Svenska kyrkan Farsta församling har utsett ett dataskyddsombud. Om du har frågor eller klagomål och vill komma i kontakt med dataskyddsombudet eller lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du göra det genom att ringa eller mejla till: Erika Malmberg, 072 549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se