Så går en vigselgudstjänst till

Vad består en vigsel av?

En kyrklig vigsel är en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar:

  • En inledande del där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken – vad det är ur ett kristet perspektiv. Bibeltexter som handlar om kärlek och äktenskap läses av prästen eller någon annan.
  • I del två får brudparet svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Sedan överlämnas ringen/ringarna till prästen som läser en bön över den innan den lämnas tillbaka till brudparet. Dessa håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar (stadfäster) sedan äktenskapet.
  • I den tredje delen får paret ta del av prästens och församlingens omsorg. Det sker genom böner och välsignelse. Oftast håller prästen även ett vigseltal till de nyvigda. Många par vill påverka vigselceremonin så att den känns personlig. Det brukar man göra genom val av bibeltexter, dikter, psalmer och annan musik som ger den stämning man vill ha.

 

Boka tid och plats för dop/vigsel/begravning

Tel: 08-683 63 08 eller 08-683 63 09
Boka dop online: Hitta lediga doptider och boka direkt
e-post: farsta.bokning@svenskakyrkan.se 
Besöksdress: Lingvägen 149, 123 61 Farsta