Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våga språnget

Om mänsklig skaparkraft.

VÅGA SPRÅNGET- OM MÄNSKLIG SKAPARKRAFT

Samtalsgrupp om livet med utgångspunkt från första delen i boken Våga språnget! Vi samtalar utifrån det existentiella sökandet. Vi utgår från fem aspekter själreflektion, kreativitet, urskiljning, val och handling.
När: Torsdagar 13.00-14.30, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11
Plats: Söderledskyrkan
Ledare: Ted Harris & IngaLill Widegarn Andrén
Anmälan: OBS! Gruppen är fulltecknad. 

Boken Våga språnget!

Våga språnget! skriven av Ted Harris, präst och teol dr och IngaLill Widegarn Andrén, församlingspedagog, båda anställda i församlingen.
Kostnad: 50 kr swish eller kontant. Finns att köpa i receptionen och Kornet vid Söderledskyrkan (Lingvägen 149).

Mer om boken
Hur finner vi något att leva för? Hur kan vi delta i det högsta goda?
Boken beskriver innerlighetens väg mot livsmening och blomstring och kontemplationens väg mot djup mening och helhet. Boken är indelad i tio steg. Den första delen ger en presentation av innerlighetens fem steg mot livsmening och blomstring. Den andra delen presenterar kontemplationens fem steg mot djup mening och helhet. 

Författarna skriver så här: ”Att vandra innerlighetens eller kontemplationens väg anses vara en förutsättning för att uppleva välbefinnande, både individuellt och kollektivt. Vi hoppas att vår bok ska bli ett stöd i ditt letande efter svar på de stora existentiella frågorna.”

Boken ges ut av Farsta församling