Våga språnget!

 Vi människor har en inneboende nyfikenhet på världen. Redan som små barn försöker vi förstå oss på hur omvärlden fungerar. När vi blir äldre växer våra frågeställningar och vi börjar kanske reflektera kring livet självt. Vad innebär det att vara människa? Vad är egentligen meningen med mitt liv?

VÅGA SPRÅNGET- OM MÄNSKLIG SKAPARKRAFT

Om vi skulle vilja ta ett steg framåt i vår existentiella och andliga utveckling, var ska vi börja? Finns det verktyg som skulle kunna hjälpa oss att nå inre välbefinnande i vår vardag? Är det svårt, eller räcker det med att stanna upp en stund varje dag?

I den här kursen utforskar vi två grundläggande vägar till välbefinnande:

  • Innerlighetens väg till livsmening
  • Kontemplationens väg till djup mening

Under kursens gång blandas teori och praktik. I boken Våga Språnget presenteras några teoretiska insikter. Praktiken sker i smågrupper. Deltagarna delar erfarenheter, frågor och insikter med varandra. Tillsammans söker vi efter en modern praktik som kan främja vår inre utveckling.

Tidsschema och kursplan

Inledning och självreflektion 
Kreativitet och urskiljning  
Val och handling 
Förundran och förenkling 
Inspiration och förvandling 
Handling och sammanfattning  

När: Måndagar 18.00 – 20.30, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10 och 7/11
Ledare: Ted Harris & IngaLill Widegarn Andrén
Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret så återkommer vi med mer information i god tid innan kursstart.
Intresseanmälan till Våga språnget

Så här beskriver kursledarna innehållet i kursen:

Vi människor har en inneboende nyfikenhet på världen. Redan som små barn försöker vi förstå oss på hur omvärlden fungerar. När vi blir äldre växer våra frågeställningar och vi börjar kanske reflektera kring livet självt. Vad innebär det att vara människa? Vad är egentligen meningen med mitt liv?

Om vi skulle vilja ta ett steg framåt i vår existentiella och andliga utveckling, var ska vi börja? Finns det verktyg som skulle kunna hjälpa oss att nå inre välbefinnande i vår vardag? Är det svårt, eller räcker det med att stanna upp en stund varje dag?

 I den här kursen utforskar vi två grundläggande vägar till välbefinnande:

  • Innerlighetens väg till livsmening
  • Kontemplationens väg till djup mening

Under kursens gång blandas teori och praktik. I boken Våga Språnget presenteras några teoretiska insikter. Praktiken sker i smågrupper. Deltagarna delar erfarenheter, frågor och insikter med varandra. Tillsammans söker vi efter en modern praktik som kan främja vår inre utveckling.