Foto: Alex Giacomini /Ikon

Ung volontär

Vill du bli ung volontär i Farsta församling?

Du kan vara volontär i våra olika verksamheter. Du kanske vill göra något nytt på din fritid, ta del av en gemenskap eller få arbetserfarenhet som du kan använda i ditt CV? Du kan vara volontär som t.ex. söndagsskollärare, gudstjänstvärd och konfirmandledare eller hjälpa till med servering och matlagning. (För att vara konfirmandledare måste du vara
konfirmerad.)

Ung volontär (förutom att vara konfirmandledare) är pausat just nu.
Kontakt: Camilla Hellberg, camilla.hellberg@svenskakyrkan.se eller
08-683 63 47