Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sorgegruppen

Samtalsgrupp för sörjande

Att mista en nära anhörig kan vara en av livets största prövningar. Det svåra som man möter kan ingen annan bära, men det kan bli mindre tungt när vi får dela tankar, känslor och erfarenheter med andra i liknande situation. Gruppen är till för dig som mist någon nära anhörig de senaste tre åren. Antal platser är begränsat. Det kostar inget att delta och vi träffas 7 gånger.  

När: Informationsträff för hur våra grupper fungerar, äger rum torsdagen 26 september kl. 17.00-19.00 i Stora Sköndals kyrka. (Följande träffar 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 och 19/12 kommer också att vara kl 17.00-19.00)
Info: Anmäl ditt intresse på tel 08-683 63 00 och därefter kontaktar vi dig så snart vi kan. Det kostar inget att delta.
Ledare: Julia Isomettä och David Melin
Frågor:
Har du frågor inför träffen är du välkommen att kontakta diakon Julia Isomettä på tfn 08-683 63 53.