Foto: Åsa Bjerkerot

Söndagsskola i Söderledskyrkan

Varannan söndag, ojämna veckor i samband med gudstjänsten

Välkomna till Söndagsskolan! Vi börjar tillsammans i kyrkorummet. Sedan går vi till intilliggande Ansgarsrummet. Vi läser en berättelse som vi pratar om medan vi pysslar i olika material. I slutet av gudstjänsten går vi tillbaka in i kyrkan så att de som vill kan vara med under nattvarden. 

Ålder: ca 4-12 år. Yngre barn är välkomna i vuxens sällskap.
När: Söndagar klockan 11.00. Sommaruppehåll. 
Plats: Söderledskyrkan/Ansgarsrummet
Kontakt: Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Åsa Bjerkerot, asa.bjerkerot@svenskakyrkan.se eller 08-683 63 49