Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagsskola

Nästan varje söndag, i anslutning till gudstjänsten finns Söndagsskola

I samband med mässan på söndagar är alla barn välkomna till Söndagsskolan. Vi börjar tillsammans i Gudstjänsten. Sedan går vi till intilliggande Ansgarsrummet. Vi läser en berättelse ur Bibeln som vi sedan pratar om. Här kan barnet fråga om det som verkar konstigt eller svårt att förstå. Efter det blir det olika slags skapande och kanske sång och någon lek. I slutet av gudstjänsten går vi tillbaka in i kyrkan så att de som vill kan vara med i nattvarden. 

Ålder: ca 4-12 år. Yngre barn är välkomna i vuxens sällskap.
När: Söndagar klockan 11.00 i samband med mässan utom när vi firar Mässa med små och stora, då vi stannar i kyrkan. 
Plats: Söderledskyrkan, Ansgarsrummet
Kontakt: Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Erica Hemström, erica.hemstrom@svenskakyrkan.se, tfn 08-683 63 76 eller Åsa Bjerkerot, asa.bjerkerot@svenskakyrkan.se, tfn 08-683 63 49