Söndagsskola

Nästan varje söndag, i anslutning till gudstjänsten finns Söndagsskola

I samband med mässan/gudstjänsten på söndagar är alla barn välkomna till Söndagsskolan. Vi börjar tillsammans i Gudstjänsten. Sedan går vi till intilliggande Ansgarsrummet. Vi läser en berättelse ur Bibeln som vi sedan pratar om. Här kan barnet fråga om det som verkar konstigt eller svårt att förstå. Efter det blir det olika slags skapande och kanske sång och någon lek. I slutet av gudstjänsten går vi tillbaka in i kyrkan så att de som vill kan vara med i nattvarden. 

Ålder: ca 4-12 år. Yngre barn är välkomna i vuxens sällskap.
När: Söndagar klockan 11.00 i samband med gudstjänsten utom när vi firar Mässa med små och stora, då vi stannar i kyrkan. Söndagsskolan startar 5 september. 
Plats: Söderledskyrkan, Ansgarsrummet
Kontakt: Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Åsa Bjerkerot, asa.bjerkerot@svenskakyrkan.se, tfn 08-683 63 49