Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal om tro

Vi samtalar om tro utifrån ett personligt och erfarenhetsperspektiv.

Vi samtalar om tro utifrån ett personligt och erfarenhetsperspektiv. Ibland utifrån en bibeltext eller något annat. Sluten grupp.
När: Torsdagarna 6/2, 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4 kl. 10.00-11.30
Plats: Stora Sköndals kyrka, lokal Lilla Sköndal
Anmälan: David Melin, 08-632 31 17, david.melin@storaskondal.se