Resa till Assisi

EN INRE RESA I FRANCISKUS ANDA

OBS! Resan är tyvärr inställd pga rådande situationen med coronaviruset. 

Den helige Franciskus (1182 – 1226) har spelat en betydelsefull roll i den kristna andliga traditionen. Hans solsång och bön – Redskap för Guds frid – är välkända. Oktober 1986 samlades världens religiösa ledare i Assisi för att be för fred. Denna inre resa till Assisi 23–30 augusti ger oss en möjlighet att lära känna Franciskus och Klaras liv och anda.