Stärk din själsliga Ryggrad

Camilla Hellberg berättar om kursen Stärk din själsliga ryggrad som vill sporra deltagaren att utforska och använda den skapande kraft som människan fått i gåva

I höst startar en kurs som heter Stärk din själsliga ryggrad. Jag träffar kursledare Camilla Hellberg, pedagog i församlingen. Camilla är utbildad skådespelare och röstpedagog och hon använder drama för att utforska livsfrågor. Jag ber henne berätta om kursen.

Camilla berättar om pjäsen ”Trädets sång” som ställer frågan: hur vet du att du är en människa om du behandlas som en hund? Hur kan vi samverka med andra utan att skada varandra? Vad behöver vi för att växa som människa och medmänniska? Pjäsen utgör grunden för kursen. Genom att läsa pjäsen tillsammans och gå in i de olika karaktärernas situation, känslor, val och handlingar kan vi få syn på oss själva. Genom gestaltning kan vi även få syn på hur och varför vi ibland stiger över andras och våra egna gränser.

Camilla Hellberg berättar vidare att i kursen Stärk din själsliga ryggrad kombineras pjäsläsning med fysisk gestaltning och förkroppsligad bön. Genom prestigelösa övningar tas vi med frågor kring andlighet, mänskliga relationer samt hur vi kan värna kroppen och all kunskap och erfarenhet som lagras i den. Vi behöver tas med hela människan för att frigöra varandra och oss själva. Här spelar andning och förkroppsligande en central roll, både fysiskt och symboliskt, säger hon.

Camilla menar att i vår kyrkliga tradition är vi ovana att låta kroppen vara med. Man har länge sett ner på den, men genom t.ex. förkroppsligad bön och ett rikare språk kan vi återupprätta kontakten igen. Genom att gå tillbaka till arameiskan, som var det talade språket under Jesu tid, öppnar sig en språkdräkt som gått förlorad i vår tradition genom olika översättningar. Den påminner oss om att inte bara inkludera kroppen och andningen, utan att inse deras centrala roll för vår andliga utveckling. I en tid när vi kollektivt börjat inse att moder jord behöver tas om hand för att livet ska fortsätta spira, kanske även kyrkan är redo att ge kroppen och det upplevda dess organiska utrymme.

Kursen Stärk din själsliga ryggrad vill sporra deltagaren att utforska och använda den skapande kraft som människan fått i gåva. Samt väcka modet att syna hur vi använder den makt vi har och vad vi kan göra när vi står maktlösa. Det låter stort, men det börjar med ett enkelt andetag och en lust att utforska livet, tillsammans.

Text: Annika Schlegel Åberg

Vill du delta? Läs mer om gruppen Stärk din själsliga ryggrad.