Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Biskopsval 2019

Eva Brunne går i pension 2019 för Stockholms stift och nu ska hennes efterträdare utses.

En biskop är en anlig ledare för sitt stift. Svenska kyrkan är indelade i 13 geografiska områden som kallas för stift och alla har en biskop. Biskopens främsta uppgift är att missionera evangelium så att Guds kärlek blir synlig i världen. Biskopens uppgift är också att råda, stödja och inspirera diakoner, präster, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt viga präster och diakoner. 

Biskop Eva Brunne går i pension 2019 för Stockholms stift och nu ska hennes efterträdare utses.