Miljöpartister i Svenska kyrkan - DE GRÖNA

Vad anser ni kännetecknar Farsta församling just nu?
Farsta är en församling med bred verksamhet för många åldrar och behov. Tre egna vackra kyrkor med olika karaktär plus en samarbetskyrka. Bra lokaler. En fin diakoniverksamhet och en intressant musikverksamhet på hög nivå, men även
med bredd. Mycket för barnfamiljer och ungdomar.


Farsta är en stadsdel där det byggs mycket och många som flyttar in i församlingen. Vad ställer det för krav på kyrkan?
Församlingen behöver visa sig konkret fysiskt i de nya stadsdelarna, enkla saker som att bjuda på kaffe på torgen helst varje vecka, affischering, skicka brev till barnfamiljer. Vad vill de nya av församlingen? Vara tydlig med att det går att
önska. Många svenskar har de senaste åren insett att kyrkan kan vara en trygg hamn i olyckor och katastrofer, vår församling ska ta fasta på den förmågan och tilltron i sitt möte med nya församlingsbor.

Berätta om hur viktigt medlemskap är, men att det inte krävs, utan vi är välkomnande. Olika slags info är viktigt, att vi finns, vad vi gör, direkt praktiska saker som öppettider, tillgänglighet, kontaktuppgifter, adresser. Info om vad
diakoni är och om hur man kan bli volontär.

Vad vill ni prioritera i församlingens verksamhet kommande mandatperiod?
Få fler volontärer. Sikta på att möjliggöra möten mellan alla slags människor i församlingen. MPSK De Gröna vill prioritera att fortsätta församlingens miljöarbete, de fina kurserna om livet, tro, Kierkegaard m.m., ungdomsarbetet. Vi
vill gärna att församlingen får Regnbågsnyckeln.

Vi vill att det finns en söndagsgudstjänst på seneftermiddag för att bättre passa de som vill vara i naturen den ljusa delen av dagen och underlätta för barnfamiljer. Pilgrimsvandringar, både korta och långa!Åsa Öckerman, representant Miljöpartister i Svenska kyrkan - DE GRÖNA Foto: Isabelle Björklund