Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Matglädje i pekpinnarnas tid

En samtalsgrupp för dig som vill reflektera över ätande, vår tids ideal och moral för hälsa, utseende och klimat.

OBS! Pausad verksamhet

Denna verksamhet är fortfarande pausad. Vi uppdaterar med ny information om det blir förändrningar.  Tack för ditt tålamod!

Upplever du dig vara i kläm mellan din lust att äta och vår tids ideal och moral för hälsa, utseende och klimat? I den här gruppen ges du möjlighet att träffas och reflektera med andra och tillsammans fundera över vägar till hållbara förhållningssätt. Vi utgår från våra egna erfarenheter och olika texter som berör ämnet.  
När: Vi träffas varannan måndag (jämna veckor) kl. 18.30-20.00.
Plats: Stora Sköndals kyrka, Skönstaviksalen.
Kontakt och anmälan: Vill du veta mer och/eller anmäla dig, kontakta Anna Malmqvist (präst), 08-683 63 57, anna.malmqvist@svenskakyrkan.se