Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Matglädje i pekpinnarnas tid

En samtalsgrupp för dig som vill reflektera över ätande, kropp och hälsoideal

Upplever du dig vara i kläm mellan din lust att äta och vår tids hälsoideal och -moral? I den här gruppen ges du möjlighet att träffas och reflektera över ätande, kropp, ev ångest förknippad därmed och fundera över vägar till befrielse med hjälp av etnologen Malin Haawinds bok ”Ät din jävel. En bok om matglädje, dödsångest, vitlök och smör.” (2018). Vi träffas för att prata om sådant som upptar våra tankar och som vi kanske tror vi är ensamma om.

När: Måndagar kl 18.30-20.00, 16/9, 7/10, 28/10, 18/11 och 9/12.
Plats: Stora Sköndals kyrka, Skönstaviksalen.
Kontakt och anmälan: Vill du veta mer och/eller anmäla dig, kontakta Anna Malmqvist (präst), 08-683 63 57, anna.malmqvist@svenskakyrkan.se