Meny

Mål & Vision

Vart är kyrkan i Farsta på väg?

Livsviktigt och hoppfullt i Farsta

Övergripande mål - för Farsta församling 4 år framåt

  • Församlingsmedlemmen förstår medlemskapets innebörd.
  • Alla som vill vara delaktiga i utförandet av kyrkans uppdrag har en plats.
  • Bilden av Svenska kyrkans och församlingens teologi, liv och innehåll tydliggörs.
  • Barnen är särskilt uppmärksammade i församlingens arbete.
  • Varje gudtjänstfirande, oavsett ålder har tillgång till ett rikt och varierat och livsnära gudstjänstliv. 
  • Farsta församling har ett folkbildningsförankrat arbetssätt där vi tillsammans söker och fördjupar vår kunskap.
  • Människor har tillgång till trygga miljöer för vila och bekräftelse.
  • Människor har tillgång till ett fundament för att ta nästa steg i livet.