Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lovkul - Anmälan

Här kan du intresseanmäla om plats på Lovkul för dina barn. För att kunna ansöka måste barnen vara födda 2007-2009

När du fyller i ansökan till Lovkul väljer du att anmäla barnet till en vecka. Du kan rangordna veckoalternativen v.25 och v.26. Alltså, den vecka ditt barn önskar delta på Lovkul sätter du som förstahandsval, den vecka som önskas näst helst som andrahandsval. 

Anmälan - Lovkul sommaren 2019

Kryssa i den vecka som ditt barn önskar delta. OBS! Se till att barnet har slutat skolan och kan vara med samtliga dagar under veckan (måndag-torsdag).

• Förstahandsval (vänligen kryssa i ett av alternativen):

• Eventuellt andrahandsval (vänligen kryssa i ett av alternativen):

Det är viktigt att barnet kan vara med under hela veckan. Kan barnet vara med samtliga dagar (måndag-torsdag)?

Är ditt barn simkunnigt och kan bada på djupt vatten?

Svenska kyrkan i Farsta värnar om den personliga integriteten. I samband med att du gör anmälan till Lovkul hos oss lämnar du personuppgifter som vi bl.a. använder för att informera relevant info innan och under pågående lovverksamhet. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel GDPR. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas och att eventuella samtycken återkallas.