Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Livsmod

Livsmod 1

Fem samtalstillfällen om fem olika stegen i vårt livsmönster, det existentiella sökandet. Vad har jag för mål i livet? Vad är det som driver mig? Vad vill jag? En kurs om livsmod som utgår från orden självreflektering, kreativitet, urskiljning , val och handling. Max antal 10 personer.
Dag och tid: Torsdagar kl. 13.00-15.00,  med start 17/1, totalt 5 ggr.
Max antal: 10 personer
Plats: Söderledskyrkan
Kursledare/info: Ted Harris och IngaLill Widegarn Andrén.
Anmälan: till receptionen på tfn 08-683 63 00 eller maila farsta.bokning@svenskakyrkan.se 

Livsmod 2

Fortsättning på kursen Livsmod 1. Vi samtalar utifrån den andra aspekten kring livets växande, det andliga sökandet. Den här gången funderar vi kring orden förundran, förenkling, inspiration, förvandling och handling.
Dag och tid: Torsdagar kl. 13.00-15.00, med start 28/3, totalt 5 ggr.
Max antal: 10 personer
Plats: Söderledskyrkan
Kursledare/info: Ted Harris och IngaLill Widegarn Andrén.
Anmälan: till receptionen på tel. 08-683 63 00 eller maila farsta.bokning@svenskakyrkan.se