Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Livsmod

Livsmod 1

Fem samtalstillfällen om fem olika stegen i vårt livsmönster, det existentiella sökandet. Vad har jag för mål i livet? Vad är det som driver mig? Vad vill jag? En kurs om livsmod som utgår från orden självreflektering, kreativitet, urskiljning , val och handling. Max antal 10 personer.
Dag och tid: Torsdagar kl. 13.00-15.00,  med start 17/1, totalt 5 ggr.
Max antal: 10 personer
Plats: Söderledskyrkan
Kursledare/info: Ted Harris och IngaLill Widegarn Andrén.
Anmälan: till receptionen på tfn 08-683 63 00 eller maila farsta.bokning@svenskakyrkan.se