Kyrkorådet 2018-2021

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.

Kyrkorådet mandatperioden 2018-2021

Ledamöter:
Gunnel Jonsson Monikander (S), ordförande
Wåge Johansson (S)
Ing-Britt Wallqvist (S)
John Pelle Pettersson (S)
Jennie Nilsson (S)
Lars Marmstål (BorgA)
Ove Lind (FRIA), vice ordförande
Malena Liedholm Ndounou (C)

Ersättare:
Kjell Aggefors (S)
Ann-Margreth Hagelberg (S)
Elfar Loftsson (S)
Åsa Öckerman (Gröna kristna)
Berit Johansson (S)
Lena Järnebrant (BorgA)
Gunilla Thorsson (FRIA)
Fredrik Berg (C)