Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kristen andlighet

Livsmening - existentiell och andlig utveckling

I alla tider har människor funderat över livets mysterier. Varför finns det liv istället för ingenting? Vad är meningen med livet? Hur uppnår en människa ett tillstånd av välbefinnande? Kristen andlighet är ett sätt att förhålla sig till livet och besvara dessa frågor.

Kursen vill ge en bild av några kristna tänkares syn på andlighet och hjälpa deltagarna att själva förstärka en känsla av villkorslös kärlek.

"Måtte Gud i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek." Efesierbrevet 3:16-17

Plats: Kornet (vid Söderledskyrkan)
När: Ersätts av kursen Våga språnget våren 2020
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr. FTO

Måtte Gud i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek.

Efesierbrevet 3:16-17