Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kristen andlighet

Livsmening - existentiell och andlig utveckling

I alla tider har människor funderat över livets mysterier. Varför finns det liv istället för ingenting? Vad är meningen med livet? Hur uppnår en människa ett tillstånd av välbefinnande? Kristen andlighet är ett sätt att förhålla sig till livet och besvara dessa frågor.

Kursen vill ge en bild av några kristna tänkares syn på andlighet och hjälpa deltagarna att själva förstärka en känsla av villkorslös kärlek.

"Måtte Gud i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek." Efesierbrevet 3:16-17

Tidsschema och kursplan

16/9 Andlighetens grunddrag
 30/9 Ökenfädernas andlighet
14/10 Bysantinsk andlighet
28/10 Franciskansk andlighet
11/11Spansk andlighet
25/11 Modern andlighet
9/12 Andlighet idag

Plats: Kornet (vid Söderledskyrkan), Lingvägen 149, T-bana Hökarängen
Tid: Varannan måndag fr.o.m. 16 september kl 18.00–20.30 
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr. FTO
Anmälan: OBS! Kursen är fulltecknad.

Ingen kostnad.

Måtte Gud i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek.

Efesierbrevet 3:16-17