Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Vad anser ni kännetecknar Farsta församling just nu?
Farsta är en stor församling i en expanderande stadsdel med stor inflyttning, varav många nyasvenskar. Församlingen bedriver en bred verksamhet och har lokaler på flera platser i Farsta.


Farsta är en stadsdel där det byggs mycket och många som flyttar in i församlingen. Vad ställer det för krav på kyrkan?
Verksamheten måste anpassas till olika målgrupper och åldrar. Man måste också informera om den, marknadsföra för att använda ett modernt uttryck, genom olika kanaler och med för målgrupperna anpassade metoder.

 

Vad vill ni prioritera i församlingens verksamhet kommande mandatperiod?
Betoning av det kristna budskapet som ett rättesnöre i människors liv och kanske ibland som en motvikt i den dagsaktuella samhällsdebatten. Med teologi och inte partipolitik skall kyrkan styras.

Lars Hultkvist, representant Kristdemokrater i Svenska kyrkan Foto: Isabelle Björklund