Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontemplativ dans

Att dansa kontemplativt är som att måla akvarell - du ges en del grundförutsättningar för att kunna måla, men håller själv i penseln - här din egen rörelsemeditation i rörelse

Dans

Ledd rörelsemeditation och fri dans till inspirerande musik av varierande slag. Vi jobbar med att komma i kontakt med dem vi är under ytan. Dansen binder ihop olika delar av oss själva och ger oss närvaroupplevelser och gemenskap med andra. Ingen tidigare danserfarenhet krävs, bara ledig klädsel, något halkskyddande på fötterna och ett (någorlunda) öppet sinne. Gruppen leds av Anna Malmqvist, präst, rörelse- och dansledare med bakgrund i bl.a. improviserad scenisk dans.

Plats: Stora Sköndals kyrka, Skönstavikssalen.
Kontakt: Anna Malmqvist, tfn 08-683 63 57 eller maila anna.malmqvist@svenskakyrkan.se 

Kontemplativ dans

Det här med kontemplativ dans, vad är det för något flummigt och konstigt?

Ordet kontemplera är vanligare i det engelska talspråket, där ’contemplate’ t ex används i betydelserna begrunda, fundera över, grubbla över.

Man kan kontemplera över ett problem, över framtiden, över meningen, med mycket mera.

I kyrkans och filosofins sam-manhang har ordet länge använts i betydelserna begrundan eller djupskådande. Objekten för denna begrundan och djupskådning kan variera beroende vem man talar med.

När jag talar om kontemplation tänker jag mig en strävan efter att öppna sig eller låta sig öppnas - som en blomma som vänder sig mot ljuset. Att släppa taget om sig själv.

Bön, meditation, kontemplation – alla är de kommunikation med något osynligt, men verkligt. En del människor sitter sig till en stillhet som underlättar denna kommunikation. Andra människor blir rastlösa, har kanske värk som blir värre av stillhet eller blir bara allmänt ”knottriga”, men lossnar och öppnar upp när de är i rörelse.

En del söker Närvaron, andra Omfamning och ytterligare andra Vägledning. Ibland överraskas vi av något vi inte visste att vi sökte, ibland möter vi kanske bara en vänlig tomhet.

Kontemplativ dans är inte konstigare än att sitta still i tystnad och meditation. Det är bara ett annat sätt, ännu en väg in i djupet.

Text: Anna Malmqvist