Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kierkegaards filosofi

Existentiell och andlig utveckling

Hur är det att vara människa? Vad är meningen med livet? Den danske filosofen Kierkegaard har i sina böcker beskrivit viktiga förutsättningar för att kunna uppleva livsmening – riktning och mål i livet. Hans tankar har påverkat filosofi, teologi och psykologi. Två citat ur hans stora bok Avslutande oveten-skaplig efterskrift:

”I förhållande till en evig salighet och ett oändligt intresse i lidelse för denna…är varje litet jota av vikt, av oändlig vikt.”

”Men friheten, det är den underbara lampan. När människan gnider den med etisk lidelse: så blir Gud till för henne.”

När: Varannan måndag 18.00-20.30. Start 20/1.
Plats: Söderledskyrkan, Kornet.
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr. FTO
Anmälan: Obs! Fullteckand.

Ingen kostnad.