Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Årskurs 7-9

Grubbelklubben (personal kommer till skolan med en angelägen fråga) och Stöd vid krissituation

Grubbelklubben

Personal från Farsta församling kommer regelbundet till skolans uppehållsrum under elevernas lunch med en angelägen fråga. Eleverna får kryssa i ett av olika svarsalternativ. Frågorna kan handla om allt mellan relationer, sexualitet, attityder och ansvar för miljön. Syftet är att väcka en reflektion och att lyfta svåra, men viktiga livsfrågor. Skolan kan få terminens frågor i förväg.  
Referens: bitr. rektor Charlotta Lindqvist, Hökarängsskolan, charlotta.lindqvist@stockholm.se 
Målgrupp: Årskurs 7 – 9
Kontakt och bokning: Mikael Pålsson präst, mob.nr 070-260 68 38 eller mikael.palsson@svenskyrkan.se

Stöd vid krissituation

Församlingens personal står till förfogande i samband med krissituationer som t.ex. olyckor eller dödsfall. Vi kan bidra med bl.a. minnesstuder, debriefing och enskilda samtal, antingen i skolans lokaler eller i någon av församlingens lokaler.
Målgrupp: Årskurs 7 – 9
Kontakt:
Mikael Pålsson präst, mob.nr 070-260 68 38
Anna Malmqvist präst, tfn 08-683 63 57
Anette Westergren Järnkrantz kyrkoherde, tfn 08-683 63 12

Tystnadsplikt

I de fall elever eller skolpersonal har behov av samtal
med en präst eller någon som har absolut tystnadsplikt,
kontakta Mikael Pålsson, mob.nr 070-26 68 38,
Anna Malmqvist, tfn 08-683 63 57 eller Linn Fleisher Sjöberg, tfn 08-683 63 06.