Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Farsta Besöks- och postadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Svenska kyrkan i Farsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Åk7-9

Studiebesök, Grubbelklubben, Livet liksom…, Stöd vid krissituationer, Samtal 

Studiebesök i kyrkan

Besök i Söderledskyrkan, Stora Sköndals kyrka eller Farstastrandkyrkan alternativt besök av församlingens personal i klassrummet.

Exempel på teman (eller efter önskemål):
• FN:s barnkonvention
• Kyrkorummet och dess symboler
• Kyrkans roll i samhället genom tiderna
• De kristna högtiderna: jul, fasta, påsk och pingst
• Om döden, sorgen och begravningen
• Om dop, vigsel, konfirmation och begravning
• Fråga prästen
• Värderingsövningar utifrån olika teman.

Bokning sker genom Mikael Pålsson, 070-260 68 38
(säkrast genom SMS).

Vad är då en människa?

Frågan är ständigt aktuell och kanske särskilt brännande i tonåren. Helt unika som vi är som individer är vi olika, men ändå så lika. Vari ligger människans värde? Vi öppnar för elevernas frågor med hjälp av ett kortare drama och värderingsövningar. Vi utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Målgrupp: Åk7-9
Tidsåtgång: 90 min
Plats och tid:
Söderledskyrkan
5 feb kl. 9.00 och 13.00
6 feb kl. 9.00 och 13.00
7 feb kl 9.00 och 13.00
Kontakt och bokning: Mikael Pålsson 070-260 68 38 (säkrast genom SMS)

Grubbelklubben

Personal från Farsta församling kommer till skolansuppehållsrum under elevernas lunch med en angelägen fråga. Eleverna får kryssa i sina svar i rutor med olika svarsalternativ. Syftet är att väcka en reflektion och lyfta svåra, men viktiga livsfrågor. Skolan kan få terminens frågor i förväg.
Målgrupp: Åk7-9
Kontakt och bokning: Lisa Israelsson, församlingspedagog, 08-683 63 21

Stöd vid krissituationer 

Församlingens personal står till förfogande i samband med krissituationer som vid t.ex. olyckor eller dödsfall. Vi kan bidra med bl.a. minnesstunder, debriefing och enskilda samtal antingen i skolans lokaler eller i någon av församlingens
lokaler.
Målgrupp: Åk7-9
Kontakt:
Mikael Pålsson, ungdomspräst tfn 070-260 68 38 (säkrast genom SMS)
Anna Malmqvist, präst 08-683 63 57
Anette Westergren Järnkrantz, kyrkoherde, 08-683 63 12

Tystnadsplikt

I de fall elever eller skolpersonal har behov av samtal med en präst eller någon som har absolut tystnadsplikt, kontakta Mikael Pålsson, 070-260 68 38 (säkrast genom SMS) eller Anna Malmqvist, 08-683 63 57 för samtal.

Det finns också: