Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Farsta Besöks- och postadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Svenska kyrkan i Farsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Åk7-9

Studiebesök, Grubbelklubben, Livet liksom…, Stöd vid krissituationer, Samtal 

Studiebesök i kyrkan

Besök i Söderledskyrkan, Stora Sköndals kyrka eller Farstastrandkyrkan. Vi kan också komma till er i klassrummet.
Exempel på innehåll:
- Prästens kläder och kyrkorummets alla symboler.
- Samtal om döden, sorgen och begravningen.
- Värderingsövningar med olika livsfrågor (ni kan ha
önskemål om inriktningen).
Målgrupp: Årskurs 7 – 9
Kontakt och bokning: Mikael Pålsson, ungdomspräst, tel. 070-260 68 38

Grubbelklubben

Personal från Farsta församling kommer regelbundet till skolans uppehållsrum under elevernas lunch med en angelägen fråga. Eleverna får kryssa i ett av olika svarsalternativ. Frågorna kan handla om allt mellan relationer, sexualitet, attityder och ansvar för miljön. Syftet är att väcka en reflektion och att lyfta svåra men viktiga
livsfrågor. Skolan kan få terminens frågor i förväg. För närvarande finns Grubbelklubben på Hökarängsskolan och Gubbängsskolan.
Referens: bitr. rektor Charlotta Lindqvist, Hökarängsskolan, charlotta.lindqvist@stockholm.se 
Målgrupp: Årskurs 7 – 9
Kontakt och bokning: Mikael Pålsson, ungdomspräst, tel. 070-260 68 38 

Stöd vid krissituation

Församlingens personal står till förfogande i samband med krissituationer som t.ex. olyckor eller dödsfall. Vi kan bidra med bl.a. minnesstuder, debriefing och
enskilda samtal antingen i skolans lokaler eller i någon av församlingens lokaler.
Målgrupp: Årskurs 7 – 9
Kontakt: Mikael Pålsson, ungdomspräst 070-260 68 38 (säkrast genom SMS), Anna Malmqvist, präst 08-683 63 57 eller Anette Westergren Järnkrantz,
kyrkoherde, 08-683 63 12

Tystnadsplikt

I de fall elever eller skolpersonal har behov av samtal
med en präst eller någon som har absolut tystnadsplikt,
kontakta Mikael Pålsson, 070-26 68 38, eller
Anna Malmqvist, 08-683 63 57, för samtal.

Det finns också: