Årskurs 6-9

Svenska kyrkan vill vara en resurs för högstadieskolorna runt om Farstaområdet genom olika samarbeten. Här hittar du kontaktpersoner.

Grubbelklubben

Skolan och Farsta församling samarbetar genom att personal från församlingen besöker skolan regelbundet med en fråga att grubbla på. Vi vistas i skolans uppehållsrum under lunchrasten och bidrar så med ökad vuxennärvaro i skolan. Eleverna tar ställning till dagens fråga genom att kryssa i ett av flera svarsalternativ, vilket ofta leder till fortsatta samtal. Frågorna är öppna och syftar till att väcka samtal och reflektion. Teman som tas upp är bl.a. attityder, värderingar, ansvarsfördelning, relationer, sexualitet, miljöfrågor m.m.

Skolan kan få en överblick över terminens frågor i förväg, och vi kan även ta upp frågor som känns viktiga och aktuella för er på skolan. För närvarande deltar Hökarängsskolan, Farsta grundskola, Gubbängsskolan och Primaskolan.

Studiebesök i kyrkan

Ni är välkomna på besök till Söderledskyrkan, Stora Sköndals kyrka eller Farstastrandkyrkan. Studiebesöket kan inkludera:
- Symboler och traditioner (t.ex. liturgiska kläder, kyrkorummets symboler, kyrkoåret, orgeln m.m.).
- Död och sorg / liv och glädje.
- Dop, konfirmation, bröllop och begravning.
- Värderingsövningar med olika livsfrågor, som kan utformas enligt era önskemål.

Besök i skolan

Vi kan även komma till er skola för att leda samtal och övningar kring:
- Konstruktiv kommunikation.
- Likabehandling & medmänsklighet.
- Livsfrågor och etiska dilemman.
Tag gärna kontakt så skräddarsyr vi ett upplägg som passar er klass eller grupp.

Bra att veta
Efter att eleverna varit med om något av våra skolpass uppstår det kanske frågor och/eller diskussioner. Vi kommer gärna och besöker klassen för uppföljning. Vi kan också komma och vara med på andra lektioner som berör livsnära frågor. Hör av er så utformar vi något tillsammans!

Stöd vid krissituation

Församlingens personal står till förfogande i samband med krissituationer som t.ex. olyckor eller dödsfall. Vi kan bidra med stöd till skolans elever och personal genom bl.a. enskilda samtal, debriefing, och minnesstund.
Kontakt åk 7-9:

Camilla Hellberg, pedagog
08-683 63 47
camilla.hellberg@svenskakyrkan.se 

Anette Westergren Järnkrantz,
kyrkoherde, 08-683 63 12
anette.westergren.jarnkrantz@svenskakyrkan.se 

Tystnadsplikt

I vissa fall kan det vara motiverat med samtal under absolut tystnadsplikt, vilket innebär att normal anmälningsplikt inte gäller. Detta kan erbjudas av präster i Svenska kyrkan.