Vanliga frågor om konfirmation

Hitta svaret på dina frågor

Vad innebär det att bli konfirmerad?
Konfirmandtiden är en unik chans att fördjupa sig i frågor som rör livet. Tillsammans med kompisar – nya och gamla – unga konfirmandledare och kyrkans personal funderar och resonerar vi om allt mellan himmel och jord. Tillsammans upptäcker vi Bibeln och funderar på frågor som: Finns Gud? Om Gud finns hur kan det då finnas så mycket ont som händer i världen? Vad innebär det att älska någon? Vad händer när vi dör?

Måste jag tro på Gud för att bli konfirmand?
Det räcker att du är nyfiken på vad eller vem Gud är och att du vill veta mer. Tillsammans pratar vi och gör saker för att fundera kring vad tro är.

Vad gör jag som konfirmand?
Konfirmanderna träffas regelbundet. Träffarna ser väldigt olika ut. Utöver att samtala och ställa frågor är musik, film, drama och andra kreativa aktiviteter vanliga inslag. Du får också vara med om olika gudstjänster. En del konfirmationsgrupper åker på läger såväl i Sverige som utomlands.

Under konfirmandtiden får du kanske inte svar på alla dina frågor, men du får höra hur andra tänker och kanske själv komma på vad du tycker och tror. Känns detta spännande? Då är du välkommen att bli konfirmand i Svenska kyrkan!

Flera ledare
I kyrkorna håller ett arbetslag i konfirmationsarbetet. Arbetslaget kan bestå av musiker, pedagog, diakon, präst eller andra anställda och ideella ledare. Ofta finns också unga ledare som är något eller några år äldre än konfirmanderna och som nyss själva varit konfirmander.

Åka på läger
Läger är en viktig del av konfirmandtiden. Att åka på läger under en kortare eller längre period ger stora möjligheter att lära känna sig själv och andra och skapa trygghet i gruppen. Läger ingår i alla konfirmationsgrupper, oavsett vilken form du väljer och när du konfirmeras.

Fira gudstjänst
Att vara kyrka innebär att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får du lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera gudstjänster och kanske även prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig. Antalet gudstjänster som du ska delta i varierar mellan olika kyrkor.

Konfirmationsgudstjänsten
Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar lärt er under er konfirmandtid. Hur din konfirmandgrupp visar det kan utformas på många olika sätt – det kan till exempel ske genom genom drama,  musik eller film. Konfirmandledarna lägger sina händer på var och en av konfirmandernas huvuden och ber för dem. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig.

Vem bjuds in till konfirmation?
Svenska kyrkan bjuder in till konfirmation det år man fyller 14 år (och oftast går i åttonde klass). En inbjudan går ut till alla ungdomar som är medlemmar i Svenska kyrkan eller som har minst en vårdnadshavare som är medlem.

Mina föräldrar är inte med i Svenska kyrkan får jag konfirmera mig ändå?
Du kan delta i konfirmationsläsningen utan att vara medlem i Svenska kyrkan. Men för att sedan bli konfirmerad måste du vara medlem. Medlem blir du genom en enkel anmälan som dina föräldrar också ska skriva under.

Vårt barn är medlem men inte döpt. Kan hen konfirmeras ändå?
Du måste varken vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan för att få vara med. I nästan varje grupp finns det någon eller några som inte är döpta. Då kan man döpas under konfirmationstiden. Först i samband med konfirmationen måste man vara döpt och medlem i Svenska kyrkan.

Mitt barn vill åka på konfirmandläger, kostar det något?
Alla alternativ i Farsta församling är avgiftsfria eftersom ekonomin inte ska vara ett hinder för att göra något roligt och intressant.

Måste jag genomföra hela konfirmandtiden om jag upptäcker att det inte var något för mig?
Du kan avsluta din konfirmationstid när du vill, om du upptäcker att det inte var något för dig.

Mitt barn är 16 år och har kommit på att hon vill konfirmeras. Hur gör vi?
Går du på gymnasiet och har frågor om konfirmation, hör av dig till Anna Berg, anna.berg@svenskakyrkan.se eller 08-683 63 07 

Om du är över 20 år och önskar dop och/eller konfirmation, läs mer om konfirmation för vuxna. 

Vi oroar oss för hur det ska gå att åka på läger. Ska jag kontakta lägerledarna?
Många konfirmander upplever lägervistelsen som ett minne för livet och ledarna, såväl de anställda som de ideella, gör sitt bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne. Därför är det bra om ledarna känner till oro och farhågor så att de kan stötta och hjälpa till om det behövs.

Samtliga läger är alkohol-, drog- och tobaksfria.

 

 

Konfirmation i Farsta

Hemmaalternativet I ❤ FARSTA, Vinterkonfirmand Årefjällen och Sommarkonfirmand Gotland. Nu är anmälan öppen för 2022-2023.