Svenska kyrkan i Farsta

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Farsta Besöks- och postadress: Lingvägen 149, 12361 Farsta Telefon: +46(8)6836300 E-post till Svenska kyrkan i Farsta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vanliga frågor om dop

Välkommen till världen och dopet!

Hur går en dopgudstjänst till?
För att det ska vara ett dop i Svenska kyrkan måste prästen ösa rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. Du kan läsa mer om själva dopgudstjänstordningen här.

Hur gammalt ska barnet vara när det döps?
Dopet sker vanligast när barn är 2-6 månader, men många ungdomar döps i samband med konfirmationen. Givetvis kan man döpas hur gammal man än är men man döps bara en gång.

Enligt Svenska kyrkan är det två viktiga tankar som ligger bakom att även barn kan döpas:
- Den första är att kristendomen också är till för barnen och barnen har rätt att vara med.
- Den andra är att i dopet visar Gud att han bryr sig om oss innan vi ens kan be eller vet något om kristen tro. Det krävs ingen examen för att bli döpt. I dopet är det Gud som visar sin kärlek till oss.

Dopet innebär också att du blir medlem i kyrkan, även i den världsvida kristna kyrkan. 

Jag är inte döpt. Kan jag döpas som vuxen?
Info kommer inom kort.

Vi är en liten familj och kyrka är stor, finns det något mindre?
Info kommer inom kort.

Kan vi ha dopet i vilken kyrka vi vill?
Info kommer inom kort.

Vi bor inte i Farsta. Får vi ändå döpa vårt barn i någon av Farstas kyrkor?
Info kommer inom kort.

Kan vi ha dopet på annan plats eller hemma? 
Info kommer inom kort.

Får vi välja präst till dopet?
Info kommer inom kort.

Vad kostar ett dop?
Info kommer inom kort.

Måste ja vara döpt eller och/eller medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa mitt barn?
Info kommer inom kort.

Kan jag som tillhör ett annat samfund eller en annan religion döpa mitt barn?
Info kommer inom kort. 

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?
Info kommer inom kort.

Måste båda föräldrarna vara med vid dopet?
Info kommer inom kort.

Får jag utforma dopcermonin som jag vill med egna dikter och sånger?
Det finns delar i dopgudstjänsten som med fördel kan utföras av släkt och vänner, till exempel hälla dopvatten i dopfunten, tända dopljuset, sjunga en liten sång, läsa en text.

Faddrar - hur funkar det egentligen?
Fadderns roll historiskt 
Redan 200 år e Kr nämns faddrar i samband med dopet. 
Från början handlade det om att faddern skulle vara ett stöd i den döptes fortsatta liv som kristen. När dop av barn blev det vanligaste var det faddrarna som bar barnet till dopet och tog ansvar för barnets kristna fostran. Senare kom faddrarna också att få en social uppgift, som de vuxna som skulle ta hand om barnet om något hände föräldrarna.
 
Fadderns roll idag 
Att bli utsedd till fadder är ett förtroendeuppdrag som barnets föräldrar ger till släktingar eller vänner. Uppdraget handlar om att vara en vuxen vän till barnet som finns till hands med stöd och uppmuntran. En uppgift för faddern är också att berätta för barnet om dopet – att Gud finns med i barnets liv. En fadder ska själv vara döpt. Faddern bär ofta fram barnet till dopet och det är också vanligt att de medverkar med exempelvis ljuständning eller textläsning.

Hur lång tid tar ett dop?
Info kommer inom kort.

Måste jag ha särskilda kläder när jag eller mitt barn döps?
Info kommer inom kort.

Kan vi ha dop i en vanlig gudstjänst?
Info kommer inom kort.

Får vi låna lokal för fika efter dopet?
Info kommer inom kort.

 

Boka tid och plats för dop

Tel: 08-683 63 08 eller 08-683 63 09

e-post: farsta.bokning@svenskakyrkan.se
Besöksdress: Lingvägen 149, 123 61 Farsta