Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vanliga frågor om dop

Välkommen till världen och dopet!

Hur går en dopgudstjänst till?
För att det ska vara ett dop i Svenska kyrkan måste prästen ösa rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera. Du kan läsa mer om själva dopgudstjänstordningen här.

Hur gammalt ska barnet vara när det döps?
Dopet sker vanligast när barn är 2-6 månader, men många ungdomar döps i samband med konfirmationen. Givetvis kan man döpas hur gammal man än är men man döps bara en gång.

Enligt Svenska kyrkan är det två viktiga tankar som ligger bakom att även barn kan döpas:
- Den första är att kristendomen också är till för barnen och barnen har rätt att vara med.
- Den andra är att i dopet visar Gud att han bryr sig om oss innan vi ens kan be eller vet något om kristen tro. Det krävs ingen examen för att bli döpt. I dopet är det Gud som visar sin kärlek till oss.

Dopet innebär också att du blir medlem i kyrkan, även i den världsvida kristna kyrkan. 

Måste man ha särskilda kläder när man döps?
Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. Vi har dopklänning att låna ut.

Jag är inte döpt. Kan jag döpas som vuxen?
Man  låta sig döpas när man är vuxen, det finns ingen åldersgräns för dopet. För frågor och funderingar om dop och/eller konfirmation. Hör av dig till församlingens växel, tel 683 63 00.

Vi är en liten familj och kyrka är stor, finns det något mindre?
Det finns många sätt att utforma ett dop. Prata med bokningen eller prästen vid dopsamtalet om vad ni önskar och har för tankar. Vi har även olika stora kyrkor och lokaler. Kanske finns det en kyrka som passar er. Våra kyrkor.

Kan vi ha dopet i vilken kyrka vi vill?
Det går bra att ha dopet i någon av församlingens kyrkor. Om  du/ni vill ha dopet i annan församling i Svenska kyrkan går det också bra. Då kontaktar du expeditionen för den församlingen.

Vi bor inte i Farsta. Får vi ändå döpa vårt barn i någon av Farstas kyrkor?
Det går bra. Däremot är det olika regler församlingsbo eller inte församlingsbo för att låna lokal för dopkaffe. Se fråga och svar längre ner. Kontakta får kyrkobokföringen på 08-683 63 08 eller 68363 09. Det går även bra att maila dina frågor till farsta.bokning@svenskakyrkan.se

Kan vi ha dopet på annan plats eller hemma? 
Info kommer inom kort.

Får vi välja präst till dopet?
Info kommer inom kort.

Vad kostar ett dop?
Dopgudstjänst i Svenska kyrkan kostar inget.

Måste ja vara döpt eller och/eller medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa mitt barn?
Info kommer inom kort.

Kan jag som tillhör ett annat samfund eller en annan religion döpa mitt barn?Info kommer inom kort.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?
Ja, vid en namngivningsceremoni får man bara sitt namn. Dopet är mycket mer.
id dopet säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Då nämns Guds namn och barnets namn samtidigt och det visar på deras samhörighet. Med dopet hamnar jag i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan..

Måste båda föräldrarna vara med vid dopet?
Nej, men om du kommer själv med ditt barn, och ni är två vårdnadshavare, måste även den andre skriftligt intyga sitt godkännande att dopet sker. Detta gäller för de som är minderåriga och ska döpas.

Får jag utforma dopcermonin som jag vill med egna dikter och sånger?
Det finns fasta moment som finns med i alla dopgudstjänster. Som man inte kan ta bort. Klicka här så kan du se hur ordningen i en dopgudstjänst är. Det finns däremot flera delar i dopgudstjänsten som med fördel kan utföras av släkt och vänner, till exempel hälla dopvatten i dopfunten, tända dopljuset, sjunga en liten sång, läsa en text.

Faddrar - hur funkar det egentligen?
Fadderns roll historiskt 
Redan 200 år e Kr nämns faddrar i samband med dopet. 
Från början handlade det om att faddern skulle vara ett stöd i den döptes fortsatta liv som kristen. När dop av barn blev det vanligaste var det faddrarna som bar barnet till dopet och tog ansvar för barnets kristna fostran. Senare kom faddrarna också att få en social uppgift, som de vuxna som skulle ta hand om barnet om något hände föräldrarna.
 
Fadderns roll idag 
Att bli utsedd till fadder är ett förtroendeuppdrag som barnets föräldrar ger till släktingar eller vänner. Uppdraget handlar om att vara en vuxen vän till barnet som finns till hands med stöd och uppmuntran. En uppgift för faddern är också att berätta för barnet om dopet – att Gud finns med i barnets liv. En fadder ska själv vara döpt. Faddern bär ofta fram barnet till dopet och det är också vanligt att de medverkar med exempelvis ljuständning eller textläsning.

Hur lång tid tar ett dop?
Det varierar beroende på hur man valt att utforma dopgudstjänsten. Dopgudstjänsten har ett antal fasta moment - som ingår i alla dopgudstjänster. Men sedan finns det möjlighet att lägga till mer musik, textläsning, dikt mm. Ca 30 minuter är kanske snittiden.

Måste jag ha särskilda kläder när jag eller mitt barn döps?
Nej - du kan vara klädd som du vill.

Kan vi ha dop i en vanlig gudstjänst?
Ja, kontakta bokningen så berättar de mer.

Får vi låna lokal för fika efter dopet?
Du som är församlingsbo kan låna lokal för fika efter dopet. Är du inte församlingsbo kan du få låna lokal om det finns någon ledig men besked om det lämnas inte förrän 2-3 veckor före dopet. Att låna lokal är gratis med du betalar 150 kr i depositionsavgift. För fler frågor kring lokaler att låna efter dopet - kontakta 08-683 63 08 eller 68363 09. Det går även bra att maila dina frågor till farsta.bokning@svenskakyrkan.se

 

Boka tid och plats för dop/vigsel/begravning

Tel: 08-683 63 08 eller 08-683 63 09
e-post: farsta.bokning@svenskakyrkan.se 
Besöksdress: Lingvägen 149, 123 61 Farsta