Ett glatt barn med rutig mössa gör V-tecknet med båda händerna mot kameran.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingspedagog 100%

Vi söker en församlingspedagog till Söderledskyrkans arbetslag. Här får du bli en del av ett kreativt arbetslag på 15 personer. Tjänsten har ett fokus på att utveckla barn- och familjearbetet i distriktet. Du kommer till en växande församling som är efterfrågad i närsamhället och som verkar för ett livsviktigt och hoppfullt Farsta.

Om Farsta församling

Söder om söder i Stockholm ligger Farsta församling. I nuläget bor det drygt 60 000 personer i Farsta. Ca 42% är medlemmar och befolkningen ökar stadigt. Församlingen är uppdelad i tre distrikt: Söderled, Farsta, Sköndal. I Söderled finns dessutom den diakonala mötesplatsen och ett centralt kansli. Vi vill som församling vara en aktiv och viktig del av närsamhället och församlingsbornas liv.

Om tjänsten

Vi söker en församlingspedagog till Söderledskyrkans arbetslag. Här får du bli en del av ett kreativt arbetslag på 15 personer. Tjänsten har ett fokus på barn- och familjearbete. Tillsammans med en diakon, en präst och en kyrkomusiker har pedagogen ett särskilt ansvar för arbetet med barn och familjer i distriktet.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten: 

  • Att utveckla vårt arbete mot barn- och familj, samtalsgrupper för nyblivna föräldrar, babygrupper, samlingar för förskolor och yngre skolbarn, vara delaktig i planering och genomförande av gudstjänster för små och stora.
  • Ansvara för öppen förskola
  • Det finns möjligheter att delvis utforma tjänsten själv.

Vi erbjuder dig

  • Att arbeta i en församling som växer och utvecklas.
  • En församling som verkar för ett livsviktigt och hoppfullt Farsta.
  • Bra läge med goda kommunikationsmöjligheter.

Din bakgrund

Gärna församlingspedagogutbildning, liknande utbildning eller erfarenhet.

Ansökan

Tillträde augusti/september 2022. Intervjuer sker under vecka 23 och 24.

Välkommen med din ansökan senast 26 maj 2022 till farsta.forsamling@svenskakyrkan.se 

Vid frågor kontakta:
Gunnar Tingström, distriktsledare
08-683 63 70
gunnar.tingstrom@svenskakyrkan.se 

Anette Westergren Järnkrantz, kyrkoherde
08-683 63 12
anette.westergren-jarnkrantz@svenskakyrkan.se