Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dygder

Ett samtal om förutsättningar för mänsklig blomstring

Ett samtal om förutsättningar för mänsklig blomstring

Den kulturella utvecklingen fick sitt genombrott för ungefär 40 000 år sedan och för 2 500 år sedan utvecklades konfucianismen och taoismen i Kina, hinduismen och buddhismen i Indien, monoteismen i Mellanöstern och rationalismen i Europa.

Idag längtar många människor i olika delar av världen efter förutsättningar som möjliggör välbefinnande för den enskilda individen, det lokala samhället och hela mänskligheten. Vilka förutsättningar behöver vi för att den kulturella utvecklingen ska nå ännu högre nivåer?

Sedan antiken har ordet "dygd" haft en central plats i det västerländska tänkandet om mänsklig blomstring. Vad betyder det? Vilka är 2000-talets dygder?

Välkommen att delta i ett samtal om förutsättningar för mänsklig blomstring!

När: Varannan tisdag kl 18.00-20.30. Start 14/1.
Plats: Söderledskyrkan, Svedmyrasalen.
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr. FTO
Anmälan: Inställt vårterminen 2020.

Ingen kostnad.

Vad kännetecknar en dygd?

En dygd är en egenskap som:

 • Får oss att blomstra
 • Att leva ut vår mänskliga potential
 • väcker vår beundran
 • är bra för individen och samhället
   
   
   
  POWERED BY TINYMCE
   
   
   
   
   
   

Antikens fyra kardinaldygder:

 • Rättvisa
 • Tapperhet
 • Klokhet
 • Måttfullhet

Kristendomens teologiska dygder:

 • Tro
 • Hopp
 • Kärlek

Skulle jag önska mig något så skulle jag inte önska mig rikedom eller makt utan möjlighetens lidelse, det öga som evigt ungt och brinnande överallt ser möjligheten.

Sören Kierkegaard