Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Årskurs F-9

Välkommen på studiebesök i kyrkan!

STUDIEBESÖK I KYRKAN, ÅK F-6

Vi berättar om kyrkorummet och det som finns där, om de liturgiska kläderna och kyrkans tro. Vi anpassar gärna passet utifrån de frågor som är aktuella i klassen för tillfället. Förbered gärna klassen genom att låta dem skriva frågor, så lovar vi att svara så gott vi kan!
Målgrupp: F-6
Tidsåtgång: 50 min
Plats och tid: Någon av församlingens kyrkor,
tid enligt överenskommelse
Kontakt och bokning: Åsa Bjerkerot pedagog
tfn 08-683 63 49 eller asa.bjerkerot@svenskakyrkan.se 

STUDIEBESÖK I KYRKAN, ÅK 7-9

Besök i Söderledskyrkan, Stora Sköndals kyrka eller Farstastrandkyrkan. Alternativt besök av församlingens personal i klassrummet.
Exempel på teman:
- Kyrkorummet och dess symboler.
- Om den protestantiska/Svenska kyrkan.
- Om döden, sorgen och begravningen.
- Värderings/samtalsövningar utifrån olika livsfrågor.
Målgrupp: Åk7-9
Kontakt och bokning: Mikael Pålsson, 070-260 68 38 eller mikael.palsson@svenskakyrkan.se