Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Vad anser ni kännetecknar Farsta församling just nu?
De senaste åren har vi socialdemokrater arbetat för att Farsta församling ska bli en levande och framåtsträvande storstadsförsamling. En församling
som förutom gudstjänsterna i Söderledskyrkan,Stora Sköndals kyrka och Farstastrandkyrkan satsar på kyrkans sociala arbete riktat till äldre och utsatta, ett fördjupat miljötänk, avgiftsfri och kreativ barn- och ungdomsverksamhet och ett rikt kultur-och musikliv. Farsta församling bedriver idag en verksamhet som vi är stolta över och där många i vår stadsdel känner sig välkomna och viktiga!

Farsta är en stadsdel där det byggs mycket och många som flyttar in i församlingen.Vad ställer det för krav på kyrkan?
Farsta är en stadsdel som växer och många nya invånare flyttar till vår vackra del av Stockholm. Vi vill därför skapa fler mötesplatser, både fysiska och digitala, som gör det enklare att vara delaktig i kyrkans arbete och verksamhet. I det
arbetet välkomnar vi nya initiativ, ideella krafter, kreativa idéer och samverkan med aktörer från civilsamhället. För att bidra till en bättre stadsdel vill vi satsa
på kyrkans sociala arbete. Kyrkans uppdrag är att hjälpa de som är mest utsatta i vårt samhälle.

Kyrkan kan bidra till att skapa gemenskap i vår del av världen och göra den lite mer meningsfull och kärleksfull. Vi vill att vår kyrka ska vara en enande kraft i samhället för alla.

Vi vill bland annat prioritera barn, ungdomar och unga vuxna. I denna grupp finns många som lider av psykisk ohälsa och som behöver stöd för att ta steget mot vuxenlivet.

En annan viktig grupp är de äldre. För dem ska kyrkan kunna vara en
mötesplats för luncher, kurser, samkväm, musik och andakt. I Nya testamentet står det att vi ska ”bära varandras bördor” och det ska Farsta församling bidra till.


Vad vill ni prioritera i församlingens verksamhet kommande mandatperiod?
För att bygga församlingen inför framtiden vill vi förstärka kommunikationen med dig och andra som bor i Farsta församling. Under covid-19-pandemin har det varit svårt att komma till kyrkan och många dop och vigslar har fått ställas in. Därför vill vi att församlingen särskilt ska erbjuda nyblivna föräldrar att döpa sina barn och
berätta om församlingens fina konfirmandverksamhet för ungdomarna i Farsta.

För många är musik och körsång en väg in i kyrkan, så det vill vi också satsa extra mycket på. Vi kommer att fortsätta arbete med att stärka församlingens hållbarhetsarbete och att lägga stor vikt vid att vara en god arbetsgivare där
alla medarbetare känner att de har möjlighet att utvecklas.

Grunden för möjligheten till satsningar är förstås en fortsatt stabil ekonomi.
Om du ger oss ditt förtroende i kyrkovalet, kommer vi att använda det inflytandet för att stå upp för den lilla människan. Vi kommer att kämpa för att kyrkan inte ska sluta sig inåt utan öppna upp och välkomna fler. Vi kommer att sträva mot att alla som vill ska känna sig välkomna och viktiga. Vi tror på en öppen folkkyrka som värnar alla människors lika och okränkbara värde. Det är så vi tolkar Jesu budskap, som kyrkan har till uppgift att leva efter.


Kjell Aggefors, Karin Lekberg, Anne Carlstedt och Joel Stade Foto: Annika S Åberg