Miljödokumentation

Här hittar du de miljödokument som är grunden för vårt miljöarbete.

Färingsö församling har sedan 2007 en tydlig miljöprofil och arbetar systematiskt med Svenska kyrkans miljöledningssystem där vi nått den högsta nivån, Fas 3.

Klicka här och läs mer om hur vårt miljöarbete ser ut. Nedan finner du de bilagor som hör till huvuddokumentet.