Prata med oss

Kontakt

Färingsö församling Besöksadress: Herman Palms plan 4 A, 17961 Stenhamra Postadress: BOX 7, 17903 STENHAMRA Telefon: +46(8)56420920 E-post till Färingsö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingens miljöarbete

I församlingen pågår ett aktivt och framåtsträvande arbete för att på bästa sätt arbeta för en miljövänligare värld.

Färingsö församling har som första församling i Stockholms stift tilldelats Svenska kyrkans miljödiplom Fas 3.
– Vi är förstås väldigt glada och hedrade över detta! Vi har arbetat länge för det här och alla anställda och förtroendevalda får ta åt sig av äran, säger kyrkoherde Lars Brattgård.
Varje verksamhetsgren har sina egna tydligt uppsatta mål med en tidsplan. Kraven är hårda: för att få vara kvar i Fas 3 så ska varje verksamhetsgren ha uppfyllt ett miljömål vartannat år.

Först i stiftet
– När vi fick ta emot vårt diplom för att vi nådde fas 2 bestämde vi oss för att komma till fas 3 först av alla i Stockholms stift, säger Kyrkoherde Lars Brattgård.
- Färingsö församling har tagit på sig en stor uppgift i och med detta. Vi ska inte bara se till att själva ha rent mjöl i påsen. Vi ska också påverka vår omgivning till att ta hållbara och miljövettiga beslut, fortsätter han.

Långsiktigt arbete
Miljödiplomerarna beskrev församlingen arbete så här:

"Färingsö församling genomför sedan ett antal år tillbaka ett framåtsyftande och långsiktigt arbete för hållbar utveckling lokalt som globalt. I arbetet vill församlingen visa prov på såväl god organisation som entusiastisk kämpaglöd, något som redan lett till god frukt på flera områden.

Anställda och förtroendevalda medarbetare har dessutom på ett självklart sätt anammat ett hållbarhetstänkande i såväl strategier som daglig verksamhet. Församlingen har så uppnått flera av de viktigaste målsättningarna med ett miljöledningssystem och har ett miljöarbete som verkligen fungerar i praktiken."

I augusti 2014 granskades församlingens arbete för hållbar utveckling av miljödiplomerarna Sara Lindvall från Stockholms stift och Magnus Myrberg från Uppsala stift.

Bakgrund
Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Miljösystemet har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Det som gör Svenska kyrkans miljöledingssystem unikt är:
• att drivkraften är en teologisk övertygelse om att vi måste arbeta med frågor om hållbar utveckling
• att systemet bygger på en pedagogisk struktur som skapar en lärande organisation
• att arbetsmetoden med reflektion och samtal ger en bred förankring och delaktighet i arbetet
• att man får en helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv
• att diplomeringsarbetet handlar om att utföra konkreta förbättringsåtgärder utifrån ett tillämpat målstyrt arbetssätt
• att metoden är ett verktyg som leder till förändrade värderingar och hållbara rutiner

Birgitta Sommarbäck

Birgitta Sommarbäck

Färingsö församling

Diakon, Diakoni, Fondhandläggare, Volontär, Pilgrimsvandring

Mer om Birgitta Sommarbäck…

Telefontid tisdagar 11-12 jämna veckor. birgitta.sommarback@svenskakyrkan.se