Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkovalet 2021

Vad vill du att kyrkan ska göra? Söndagen den 19 september är det dags för kyrkoval.

Är du medlem i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen kan du rösta i kyrkovalet. Från och med den 6 september kan du förtidsrösta. 

Varför är det viktigt att rösta?

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har alla en möjlighet att påverka. Du röstar fram representanter till tre olika nivåer: kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. 

Det du röstar om är: 

  • Vad kyrkan ska göra - den strategiska inriktningen. 
  • Vad det får kosta - budgeten och fördelningen av resurser. 
  • Hur det går under tiden - att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften som är att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Läs mer om kyrkovalet här.  

Mälarö Mötesplats - Valspecial

Lyssna på vårt radioprogram, Mälarö Mötesplats. Här får du information om årets kyrkoval och du hör också representanter från våra tre nomineringsgrupper i Färingsö församling.

Förtidsrösta 6-19 september

Du kan förtidsrösta i vår förtidsröstningslokal i Stenhamra församlingsgård, Herman Palms Plan 4A. Ta med ditt röstkort som du fått med posten och id-handling.