Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dop - frågor och svar

Här får ni svar på de vanligaste frågorna om dopet.

Kostar dopet något?

Nej, att döpa sig kostar ingenting. Det ingår i kyrkoavgiften.

Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att få döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara.

Vad innebär dopet?

Dopet ger ett formellt medlemskap i Svenska kyrkan och det ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. På Svenska kyrkan webbplats finns mer information om hur dopet går till, vad det innebär och praktiska saker kring dopgudstjänsten.

Kan syskon döpas samtidigt?

Foto: Sofi Sandström

Ja, det kan de. Det har även hänt att föräldrar som inte är döpta har passat på att döpa sig samtidigt med att barn blir döpta. 

Dopklänning?

Församlingen har två dopklänningar till små barn som vi lånar ut. Kontakta expeditionen för att komma överens om att komma och prova klänningarna. Viktigt att ni inte tvättar klänningarna, det gör vi.

Fadder (Gudmor och Gudfar)?

Om ni vill utse fadder eller faddrar så meddelar ni oss det. Det är inget måste att ha det. Kravet på faddern eller faddrarna är att de är döpta i Svenska kyrkan eller i annat kristet trossamfund.

Kan vi ha dopet i Färingsö församling även om vi bor i en annan församling?

Ja, det kan ni ha. Ni kontaktar den församling där ni vill ha dopet. 

Musik?

Någon av våra anställda kyrkomusiker finns alltid med vid dopet, om det sker i någon av våra kyrkor. Om du har önskemål gällande solist eller musik, kontakta gärna musikern i god tid.

Samlingslokal? 

Under pågående pandemi är det inte möjligt att boka någon av våra samlingslokaler. 

Det går bra att låna eller hyra någon av våra lokaler för dopkaffe. För församlingsbor är det gratis, men för icke församlingsmedlemmar tar vi ut en hyrsavgift. 

Kan man döpas som vuxen?

Självklart, kan man göra det. De flesta döps som barn, men många döps i vuxen ålder eller inför konfirmationen. Hur dopet går till skiljer sig lite grann om det är ett barn eller en vuxen som döps.