Angående ökade kostnader för uppvärmning

Med anledning av de ökade elpriserna vill vi gärna informera hur vi hanterar detta för våra kyrkor och övriga lokaler i Färingsö församling.

I Färingsö församling har vi sedan tidigare gjort en rad energibesparande investeringar som vi har nytta av nu. Exempelvis:

  • Ett automatiserat uppvärmningssystem i kyrkorna som styr så att kyrkorna bara är uppvärmda när de används. Uppvärmningen följer vårt bokningssystem och ser när kyrkorna är bokade för gudstjänst eller förrättning. Övrig tid är endast underhållsvärme på. 
  • Vid Skå kyrka och på församlingsgården i Stenhamra har vi installerat solpaneler som genererar en stor del av elbehovet under de ljusaste delarna av året. Så klart en del även under höst och vinter.

Med detta som bakgrund kommer vi i fortsatt hålla samtliga våra kyrkor tillgängliga för dop, vigsel, begravningar och gudstjänster. 

Det vi gör ytterligare denna höst och vinter är att sänka grundtemperaturen i Stenhamra församlingsgård och Färentuna församlingshem.  

Vi fortsätter självklart att följa utvecklingen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder framåt. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via expeditionen:
08-564 209 20
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se