Skilsmässa

Det kan kännas tungt att inse att kärleken och troheten inte alltid håller livet ut. Svenska kyrkan erbjuder samtalsstöd för att hjälpa dig att klara ut motsättningarna med din partner. Eller stöd att börja om.

När man gifter sig lovar man att man vill trohet ”tills döden skiljer oss åt”. Detta är inte vackra drömmar utan din och din partners innersta vilja. Men det blir inte alltid som man tänkt.

Samtalshjälp kan behövas

Ibland behövs samtalshjälp för att reda ut motsättningar. Det kanske egentligen handlar om problem med att kommunicera, det är inte säkert att det är en djupgående motsättning. Men man kan också behöva hjälp att bryta upp.

I många av Svenska kyrkans församlingar och i de flesta kommuner finns familjerådgivning. Många präster kan fungera som samtalspartner.

Hjälp att börja om

I Svenska kyrkan kan den som är frånskild gifta sig och börja ett nytt äktenskap. En del bär med sig svåra erfarenheter av söndring från en tidigare relation. Inför en ny relation kan du få hjälp av prästen eller familjerådgivningen att prata om det svåra du upplever.

En psalm till stöd

Hur kunde det gå så här,
att kärlekens glöd försvann,
att känslan dog ut,
vår kärlek tog slut,
och vi gick ifrån varann?

Jag önskar att du gjort mer
och varit ett bättre stöd.
När livet blev hårt
blev löftet för svårt
om kärlek i lust och nöd.

Jag önskar att jag gjort mer
att dela ditt skratt, din gråt,
men jag blev feg
att ta steg för steg
tills döden skiljer oss åt.

Det jag vågar hoppas nu,
den längtan som räddar mig,
är att jag en dag
kan säga att jag
förlåter mig själv och dig.

Jag vågar mig på en bön,
och hoppas att få till svar,
att sveket blev kort,
dess bild tynar bort,
men minnet av liv finns kvar.

(av Sven Hillert Psalm 843 i Psalmer i 2000-talet)

En lång träbrygga längs klippor. Skuggan av två personer avtecknar sig på klipporna.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.