Foto: Arne Trautmann /Mostphotos

Så räddar du relationen under semestern

Många ser fram emot semestern. Då ska vi umgås med familj och vänner, göra roliga saker, men också vila ut och samla nya krafter. Olika förväntningar på allt som ska hinnas med kan lätt leda till konflikter i nära relationer, ofta helt i onödan.

Anita Forsgren arbetar som familjerådgivare i Umeå. Varje år är det många män och kvinnor som hör av sig till henne. Problemen brukar formuleras på lite olika sätt.

– Många kvinnor tycker att de får ta för mycket ansvar för hemarbetet och den övriga vardagen. De vill ha en man som samarbetar, inte ”hjälper till”. Männen kan tycka att kraven i hemmet är för höga, att det de gör inte duger och att det finns för lite utrymme för annan samvaro, till exempel fysisk närhet.

Svårt att släppa jobbet

Orsakerna till att problemen dyker upp just inför semestern, tror Anita, kan vara flera. När skolan slutar och vi tar ledigt från jobbet får vi mer tid för varandra och hinner se vem den andra är, på gott och ont.

Många har olika idéer om vad man vill göra. Den ena kanske vill vara hemma medan den andra vill träffa släkt eller vänner. Vissa har svårt att släppa jobbet och sitter och läser mejl, medan den andra förväntar sig att man ska göra allt tillsammans.

Hitta kompromisser

Egentligen tror Anita att konflikterna oftast bottnar i djupare problem som redan finns i relationen och som blir tydligare när vi får mer tid. Hennes allmänna råd är att prata, förklara och lyssna mer på varandra. 

– Hitta kompromisser så att bägge blir nöjda. Och tänk på att det inte behöver vara på ett visst sätt. Man behöver faktiskt inte vara tillsammans hela tiden utan kan göra olika saker.

Pusslandet kan belasta relationen

Freddy Bylund, som varit familjerådgivare i Sollentuna och Upplands Väsby i många år, menar att nya familjemönster gör att problemen delvis ser annorlunda ut idag. Förr hade man många barn, idag är det barnen som har många föräldrar. Det som ofta ställer till det, menar han, är stress, osmidighet och missunnsamhet med inslag av viss svartsjuka.

– Det händer att jag sitter med par som har fem barn ifrån olika konstellationer. Då kan pusslandet innebära stora svårigheter och belasta relationen påtagligt. Men det brukar gå att få ihop, förutsatt att det finns en vilja till samarbete, och att man sätter barnens bästa i fokus, säger han. 

Otrohet måste inte vara slutet 

Ett annat problem som kan dyka upp i samband med semestertider är otrohet, något de allra flesta tycker är oerhört svårt att prata om. Det är mycket som står på spel och många är rädda för att relationen ska ta slut.

– Men det går faktiskt att prata om det, hur allvarligt det än är. Otrohet behöver inte leda till skilsmässa eller separation, däremot är det nödvändigt att ta ansvar för det som hänt och våga prata om det, säger Freddy.

Prata om förväntningarna

Även Maria Hartelius, familjerådgivare, präst och psykoterapeut i Österåker/Östra Ryds församling får en del samtal om svartsjuka. Ett vanligt problem, menar hon, är att man tittar i varandras mobiltelefoner och läser sms.

– Det är som laddat för missförstånd. Idag sker ju så mycket kommunikation genom sms och det är lätt att missuppfatta innehållet eller tonen.

Hennes tips är att låta bli att sms:a när man pratar om känslor. Hon tycker också, liksom Anita och Freddy, att det är viktigt att prata med varandra i god tid före semestern om förväntningar och önskemål.

– Och våga ta i varandra! Det är viktigare än man tror.

Hos familjerådgivningen – så kan problemen se ut

  • Vi har svårt att prata med och förstår inte varandra.
  • Vi bråkar för mycket eller vi har inget att säga längre.
  • Det känslomässiga och/eller det sexuella samlivet känns inte bra.
  • Hon/han har träffat en annan.
  • Ska vi skiljas eller?
  • Hur ska vi hinna med oss och mina, dina och våra barn?
  • Vi är i en livskris och behöver få samtala om existentiella frågor.
  • I behov av individuell krisbearbetning efter separation.

 

Klippor i skärgården.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.