Vox Maria

Till Vox Maria är tjejer som går i 5:an, 6:an, 7:an och 8:an välkomna.

Kören repeterar en gång i veckan och sjunger i en gudstjänst eller konsert ungefär var tredje vecka. 

Vi sjunger en- och flerstämmiga sånger, både nya och mer traditionella. Vi lär oss mer om rösten och kroppen.

Verksamheten är kostnadsfri. Vid körresor betalar varje körsångare en del av avgiften.

Anmälan till kören görs till körledare Anna Kjellin tel. 023-70 20 63 eller anna.kjellin@svenskakyrkan.se

Välkommen att lyssna när vi sjunger! Se terminsschema nedan.