Två kvinnor och en man sitter på små bönepallar med knäppta händer och slutna ögon.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vesper och meditation

Måndagar i Falu Kristine finns möjlighet att få uppleva verklig stillhet. Kvällen börjar med aftonbön där vi ber enligt ordningen för vesper. Bönen följs av tyst stillhet för meditation/kontemplativ bön.

Vesper/Aftonbön

Måndagar från och men 9 januari till och med den 22 maj 18.00 - 18.20 är du välkommen till i Falu Kristine kyrka och aftonbön.

Vi ber aftonbön enligt ordningen för vesper. Vespers inleds med aftonljusets intåg.

Ledare: Luisfran Rodríguez-Pérez

Vespers följs av tyst stillhet för meditation/kontemplativ bön. Välkommen att stanna kvar för en kväll i stillhet (och bön).

Meditation / Kontemplativ bön (med introduktion)

Måndagar från och men 9 januari till och med den 22 maj i Falu Kristine kyrka
Introduktion för nybörjare: 18.30-18.55
Bas inledning till sitteknik, gång, andning, mindfullness

Tyst stillhet: 19.00-20.30
Vi sitter på stolar eller på låga meditationspallar i stillhet under tre pass på 25 minuter var och går i ”meditativ” gång cirka 5 minuter mellan passen.

Orkar du inte alla tre passen kan du lämna rummet under ”meditativ” gång. 

Viktigt: Meditationspallar finns på plats och inga andra ska användas för både den inre och yttre harmonins skull. Vilan i det formella är mycket viktigt i sammanhanget.

Ingen föranmälan. Ingen kostnad.  

Ledare: präst em. Luisfran Rodríguez-Pérez

För mer information och frågor, ring 023-70 20 00