Meny

Begravning

Svenska kyrkan ansvarar på statens uppdrag för begravningsuppgifterna för alla medborgare, även dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Här hittar du svaren på några av alla de frågor man kan få inför en begravning. Du är alltid välkommen att ta kontakt med Svenska kyrkan Falun .

För bokning av begravning kontakta expeditionen tel. 023-70 20 00 måndag–fredag 08.00–16.00 eller skicka e-post.
Expeditionen på Kristinegården, Kristinegatan 11, är stängd för besök tillsvidare, men du når oss som vanligt via telefon och e-post.

Om ni anlitar en begravningsbyrå ordnar den med bokningen.

I Svenska kyrkan Falun kan begravningsgudstjänster bokas för torsdagar och fredagar kl 10, 12 eller 14 i någon av kyrkorna eller i Skogskapellet i Falun.

De kyrkor som ingår i Svenska kyrkan Falun är Aspeboda, Grycksbo, Falu Kristine, Stora Kopparbergs, Hosjö och Vika kyrkor.

Varmt välkommen att kontakta oss för bokning eller frågor.

begravning våren 2020 i en speciell tid

Sparven och döden är en annons om begravning som publicerades i Annonsbladet 30 maj 2020. Här funderar kyrkoherde Christia Eriksson kring vikten av begravning denna speciella vår, då vi har behovet av att ta farväl men inte kan samlas på samma sätt som vanligt. Karin Elofsson, kyrkogårdsföreståndare, möter anhöriga som ska välja gravplats på kyrkogården. Läs annonsen - klicka här

Stödgrupper för dig i sorg

Att mista någon nära är svårt. Det svåra som möter kan ingen annan bära, men det blir mindre tungt när vi delar erfarenheter med andra i en liknande situation. Många upplever att en sådan möjlighet att utbyta tankar och känslor, har varit ett stort stöd i sorgen.

Läs mer om Stöd för dig i sorg

läs mer i häftet "om begravning"

”Om begravning” är en skrift som riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Här förklaras vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. Här finns svar på olika frågor som de anhöriga ofta ställs inför i samband med dödsfall. 

Oftast uppstår frågor som rör begravning först när någon närstående har avlidit. Frågorna kan handla om vad anhöriga själva kan göra, vad samhället bekostar och vad dödsboet ska betala för. Det är klokt att söka svar på dessa frågor i förväg och att klargöra – som en hjälp för efterlevande – hur man tänker sig sin egen begravning.

Kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden, cirka
1 000 år. I de allra flesta fall finns de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Församlingarna ska på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen samt på ett respektfullt sätt möta andra trosuppfattningar och livsåskådningar. Det mångkulturella svenska samhället avspeglas i allt större utsträckning på begravningsplatserna.

”Om begravning” finns på svenska, engelska, finska, polska och bosniska/kroatiska/serbiska. Översättning pågår till arabiska,farsi, nordsamiska samt somaliska.

Ladda ned Om begravning som pdf