Vad är en sinnesrogudstjänst?

Sinnesrogudstjänsten utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Det här är en gudstjänst som verkligen berör alla. Om du är trött och sliten, har eller har haft missbruks- eller relationsproblem eller kanske söker en annan typ av gudstjänst än den traditionella är du varmt välkommen hit.

Sinnesrogudstjänst är förutom vad namnet säger en friare gudstjänst där gudstjänstdeltagarna ges möjlighet till större delaktighet än i en traditionell gudstjänst. Ofta är det någon som spelar musik, sjunger, läser dikter eller berättar om sitt liv.

I gudstjänsten deltar alltid en präst, en musiker och en diakon.

SINNESROBÖNEN: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Mitt i gudstjänsten ges möjlighet att besöka olika platser i kyrkan. Vid en plats kan du till exempel tända ett ljus för dig själv eller för något du tänker på, vid en annan plats finns möjlighet att skriva en bön och lägga i en bönekorg, som sedan bärs fram i gudstjänsten. Det går också bra att bara sitta kvar i bänken, eller samtala lågmält med någon. I varje sinnesrogudstjänst ber vi sinnesrobönen tillsammans.

Du är varmt välkommen oavsett om du vill dela med dig av något i gudstjänsten eller om du bara vill sitta ned och vara deltagande genom ditt lyssnande, eller kanske meditera till musiken. Här finns inga krav, inga förväntningar och ingen stress. Bara sinnesro som vi vill dela med oss av.

Källa: Hudiksvallsbygdens församling