Meny

Upplevelsegruppen

Upplevelsegruppen Grycksbo-Bjursås ger dig möjlighet att utforska livets stora och små frågor tillsammans med dina vänner och oss ledare, genom studiebesök, läger och undervisning. Start 8 september 2020 i Bjursås.

Träffar: Tisdag udda veckor 16.00–18.00 i Grycksbo församlingshem alternativt Bjursås församlingshem. Start tisdag 8 september 2020.

Konfirmation: Söndag 25 april 2021, i vilken kyrka är ännu inte bestämt.

Ledare: Cathrin Björklund, Mats Cedergren och Lennart Pettersson

Kontaktperson: Cathrin Björklund e-post tel. 023-70 20 44 

anmälan

Va kul att du vill anmäla dig - klicka här!

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.

hantering av personuppgifter

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter som du lämnar vid anmälan till en konfirmandgrupp. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Svenska kyrkan Falun, Kristinegatan 11, 791 71 Falun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på falu.pastorat@svenskakyrkan.se eller 023-70 20 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.