Högskolan dalarna
Foto: http://www.du.se/

Studentprästerna

Högskolan Dalarna

Studentprästerna finns till för dig


Du som är student eller arbetar vid Högskolan Dalarna är varmt välkommen att kontakta oss när du behöver det. Vi som jobbar här är präster anställda av Svenska kyrkan Falun, med tjänst i högskolan.

Svenska kyrkan står för evangelisk-luthersk kristen tradition, men du kan vända dig till oss oavsett egen tro.

Vi är vana vid ekumenik och religionsdialog (Interfaith Dialogue) och förmedlar kontakt med imam, buddhistmunk eller andra.

Jerusalem - en stad tre religioner

I en studiecirkel om Jerusalem, fredens stad, i dialog och konflikt mellan tre världsreligioner, judendom, kristendom och islam, välkomnar vi dig till en serie intressanta föreläsningar och samtalskvällar.