Stora Kopparbergs damkör

Stora Kopparbergs damkör är en blandad vuxenkör. Kören övar i Stora Kopparbergs kyrka torsdagkvällar kl 19 och medverkar regelbundet vid församlingens gudstjänster och konserter. Körvana behövs.

Mer information: körledare Minna Heimo tel. 023-70 20 84 e-post