Foto: Johannes Frandsen/IKON

Samtal om tro och liv

Det här är en samtalsgrupp där vi pratar om samverkan mellan vår tro och vårt vardagsliv. Öppna träffar, ingen anmälan. Gruppen gör paus tillsvidare.

Torsdagar jämna veckor kl 17–18.30, Mariagården.

Välkommen till en samtalsgrupp där vi pratar om samverkan mellan vår tro och vårt vardagsliv.

Ledaren väljer ett tema för varje samling, om ingen annan deltagare vill ta upp något särskilt tema till nästkommande samling.

Temat blir ett slags språngbräda för samlingen men samtalet är öppet. Ledarens perspektiv resonerar om varför kristna trosuttryck ser ut som de gör, men samtalet bör beröra meningsfullheten i dessa uttryck för vår egen tro och vårt eget liv.

Gruppen är öppen, ingen anmälan behövs. Inga förkunskaper eller erfarenhet om kristen tro förväntas. Du deltar de tillfällen du själv vill.

mer information

Luisfran Rodríguez-Pérez, präst, tel. 070-210 20 45, e-post