Samarbete med skolor

Församlingarna i Falu pastorat erbjuder skolorna samarbete och lärande utifrån olika teman: bibeläventyr, julvandring, påskvandring, kyrkvisningar och olika skräddarsydda teman.

Bibeläventyr

Bibeläventyret är ett skolmaterial för åk 3–5. Materialet är icke-konfessionellt och med hjälp av berättande, drama, rörelser, ramsor och trolleri går vi igenom bibelns berättelser och sätter in dem i ett historiskt, geografiskt och kulturellt sammanhang.

Mer information finns på bibelaventyret.se eller välkommen att kontakta oss, se nedan.

Vi gör även en del skräddarsydda lektioner med psalmer, kyrkoår, kyrkvisningar, orgelvisning och bibelkunskap.

Julvandring

Vi bjuder varje år in elever i åk 1 till julvandring i våra kyrkor. Det är en dramatiserad vandring där barnen får möta några av julberättelsens huvudpersoner.

Påskvandring

Till påsk bjuder vi in åk 2 till påskvandring. Vi reser tillbaka i tiden och får uppleva påsk i Jerusalem år 33.

Intresserad? Kontakta församlingspedagog Anna Lans Johansson tel. 023-70 20 43 e-post