Meny

Onsdagsgruppen

Varje människa är unik. I Onsdagsgruppen är det ok att vara eller få känna sig annorlunda. Det är en mindre grupp för dig som har en funktionsvariation, med anpassad undervisning, härlig gemenskap och mycket skratt. Vi erbjuder Onsdagsgruppen vartannat år. Nästa grupp planeras att starta hösten 2021.

Alla har rätt att få konfirmeras utifrån sina egna förutsättningar. Om du har en funktionsvariation som gör att du är i behov av extra stöd, eller om du gillar att vara i mindre grupper, då är Onsdagsgruppen någonting för dig.

Onsdagsgruppen har anpassad undervisning, härlig gemenskap och mycket skratt. Du går i årskurs 8 eller är äldre. Det är aldrig för sent att konfirmeras. Konfirmationstiden är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad kristen tro innebär.

Vi vill att din konfirmationstid ska bli så bra som möjligt. Eftersom Onsdagsgruppen erbjuds vartannat år ger vi dig flera alternativ:

  1. Anmäl dig redan nu till Onsdagsgruppen hösten 2021. Hör av dig till kontaktpersonen Maria Eklind, hennes telefonnummer och e-post finns längre ned på sidan.

  2. Anmäl dig till någon av de andra konfirmandgrupperna detta läsår 2020. Berätta gärna vilka behov du har och på vilket sätt du behöver särskilt stöd, så försöker ledarna anpassa undervisningen till dig.

  3. Söker du efter en lugn grupp utan läger rekommenderar vi dig att vara med Lego-gruppen. Lego-gruppens upplägg är anpassat och präglat av bland annat tydlighet och struktur.

Träffar: Vi träffas onsdagar varannan vecka (ojämna veckor) kl 16.30–19.20 på Mariagården, Seminariegatan 1. Start i september 2021.

Konfirmation: Våren 2022 i Stora Kopparbergs kyrka

Anmälan och kontakt: Maria Eklind e-post tel. 023-70 20 49 

För att du ska kunna anmäla dig till en konfirmandgrupp behövs tillstånd från din vårdnadshavare/förälder.

Mer information om onsdagsgruppen

Här kan du hämta ett brev med information från ledarna Maria och Marie. Det handlar om vad Onsdagsgruppen är, om träffarna och om datum under året.

Hämta brevet från ledarna Maria och Marie klicka här

hantering av personuppgifter

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter som du lämnar vid anmälan till en konfirmandgrupp. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Svenska kyrkan Falun, Kristinegatan 11, 791 71 Falun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på falu.pastorat@svenskakyrkan.se eller 023-70 20 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.