Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tema HBTQ i höst

Tre tisdagar i höst bjuder vi in till föreläsningar som sätter fokus på HBTQ-perspektivet i relation till bibeln, äktenskapet och livet. Föreläsare är Anna Karin Hammar, Sofia Mogård och Eva Reimers. Fri entré. Varmt välkommen!

Välkommen till tre föreläsningar på Kristinegården, Kristinegatan 11 - mitt i Falun. Fri entré. 

tisdag 24 september kl 18-19.30
HBTQ och bibeln - Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar är präst, föreläsare och teologie doktor i systematisk teologi. Hon disputerade 2009 med en avhandling om dopet, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament. 

tisdag 15 oktober kl 18-19.30
HBTQ och äktenskapet - Sofia Mogård

Sofia Mogård är präst och teologie doktor. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Att leva tillsammans. En studie i kristen och feministisk sexualetik. Sedan 2017 tjänstgör Sofia som präst i Svenska kyrkan Falun.

tisdag 29 oktober kl 18-19.30
HBTQ och livet - Eva Reimers

Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 1995 med avhandlingen Dopet som kult och kultur. Bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer. Hur normer upprepas, befästs, utmanas och förändras är centralt i Evas forskning.

nätverk: EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer

EKHO är en ekumenisk förening för kristna hbtq-personer som funnits sedan 1976. EKHO finns som lokalföreningar i Stockholm, Göteborg, Skåne och Sydöst, sammanbundna genom Riksförbundet EKHO. Det finns också ett antal Frögrupper runtom i landet där det ännu inte finns en lokalförening. 

EKHO vill att var och en ska få känna styrkan i att vara en hel människa skapad till Guds avbild, acceptera, respektera och glädja sig åt sin sexualitet och uppleva att den är en gåva från Gud, som återspeglar Guds kärlek.

Läs mer om EKHO klicka här