Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Renovering av Falu Kristine kyrka

En större renovering av Falu Kristine kyrka startar i januari 2019. Kyrkan fräschas upp invändigt, fönstren ska renoveras och man kommer att se över belysningen i lokalen. Arbetet beräknas ta ett och ett halvt år och kyrkan är då stängd för allmänheten. Gudstjänster firas istället på Kristinegården eller i Stora Kopparbergs kyrka.

En ljus, ren, välkomnande kyrka mitt i stan för gudstjänstfirare, falubor och besökare är målsättningen då Falu Kristine kyrka renoveras från årsskiftet och framåt. Efter klartecken från Västerås stift och Länsstyrelsen, kommer nu den mer omfattande renoveringen av Falu Kristine kyrka att ta fart i början av januari 2019.

Under tiden som kyrkan renoveras kommer den att hållas stängd för allmänheten. Renoveringen beräknas ta omkring ett och ett halvt år, dvs. den blir klar under 2020.  2021–2023 kommer det att utföras viss renovering som inte stör verksamheten och då är kyrkan öppen som vanligt.

Följ renoveringen via bloggen Falu Kristine kyrka renoveras, som startar inom kort https://blogg.svenskakyrkan.se/falukristinerenoveras/

vad ska göras?

Det som ska åtgärdas i kyrkorummet är putslagning och kalkavfärgning av innertak, väggar och valv, lagning av sprickor för att förhindra att puts lossnar inne i kyrkan.

Fasta inventarier, som altaruppsats och predikostol, ska konserveras för att bevaras in i framtiden. Rengöring och renovering av fönstren i kyrkan ska öka livslängden på fönster och målningar och förhindra att större skador uppstår på fönster med buktande glas. 

var firas gudstjänsterna då kyrkan är stängd?

Julen 2018 firas gudstjänsterna i Falu Kristine kyrka som planerat. Gudstjänster hålls sedan på ordinarie tider under renoveringsperioden, men i församlingshemmet Kristinegården. Vid årets större helger firas gudstjänsterna istället i Stora Kopparbergs kyrka.

Går det att få information om renoveringen då den pågår?

Information med text och bilder kommer att läggas ut löpande på den blogg som startas inför renoveringsstarten.

om falu kristine kyrka - historia och fakta

Första söndagen i advent 1655 firades mässa för första gången i Falu Kristine kyrka. 1711 brann tornet efter ett åsknedslag och restaurerades först långt senare. 1906 fick interiören sin blåa färg, vilket mötte en hel del kritik.

Läs mer om kyrkan genom seklen och om människorna runtomkring på Facebooksidan Falu Kristine kyrka - historia och fakta