Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Renovering av Falu Kristine kyrka

Under renoveringen av Falu Kristine kyrka fräschas kyrkan upp invändigt, fönstren renoveras och belysningen ses över i lokalen. Kyrkan återöppnas den 31 maj 2020. Gudstjänster firas fram till dess på Kristinegården eller i Stora Kopparbergs kyrka.

En ljus, ren, välkomnande kyrka mitt i stan för gudstjänstfirare, falubor och besökare är målsättningen då Falu Kristine kyrka renoveras invändigt. 

Under tiden som kyrkan renoveras kommer den att hållas stängd för allmänheten. Renoveringen startade i januari 2019. Kyrkan återöppnas den 31 maj 2020 då arbetet är klart.

Vapenhuset (kyrkans entré) målas om och är stängt från 11 oktober och tillsvidare. När arbetet är klart är du välkommen till vapenhuset igen, som håller öppet som andaktsrum måndag - fredag kl 10 - 16.

Följ renoveringen via bloggen Falu Kristine kyrka renoveras, som startar inom kort https://blogg.svenskakyrkan.se/falukristinerenoveras/

2021–2023 kommer det att utföras viss renovering som inte stör verksamheten och då är kyrkan öppen som vanligt.

vad ska göras?

Det som ska åtgärdas i kyrkorummet är putslagning och kalkavfärgning av innertak, väggar och valv, lagning av sprickor för att förhindra att puts lossnar inne i kyrkan.

Fasta inventarier, som altaruppsats och predikostol, ska konserveras för att bevaras in i framtiden. Rengöring och renovering av fönstren i kyrkan ska öka livslängden på fönster och målningar och förhindra att större skador uppstår på fönster med buktande glas. 

var firas gudstjänsterna då kyrkan är stängd?

Gudstjänster hålls på ordinarie tider under renoveringsperioden i församlingshemmet Kristinegården, Jesper Svedbergs sal, 1 tr (rullstolsentré och hiss finns). Vid årets större helger firas gudstjänsterna i Stora Kopparbergs kyrka.

Går det att få information om renoveringen då den pågår?

Information med text och bilder kommer att läggas ut löpande på den blogg som startas inför renoveringsstarten.

om falu kristine kyrka - historia och fakta

Första söndagen i advent 1655 firades mässa för första gången i Falu Kristine kyrka. 1711 brann tornet efter ett åsknedslag och restaurerades först långt senare. 1906 fick interiören sin blåa färg, vilket mötte en hel del kritik.

Läs mer om kyrkan genom seklen och om människorna runtomkring på Facebooksidan Falu Kristine kyrka - historia och fakta