Biskopsbrev om klimatet uppmanar till konkret handling

– Det går inte längre att blunda för att klimatkrisen också är en existentiell och en andlig kris. Klimatet kräver mer av mänskligheten än tekniska, politiska och ekonomiska lösningar. Det handlar om mening, mod och hopp som befriar till handlingskraft, säger biskop Mikael Mogren. I september 2019 lanserades biskoparnas brev om klimatkrisen, som uppmanar till handling.

Biskopsbrevet talar om klimatkrisen på ett sätt som knappast gjorts tidigare. Det inleds med en sammanfattning av kunskapsläget som följs av en existentiell och teologisk reflektion om vår roll som människor, hot, ångest och hopp. Det mynnar ut i vägar framåt och uppmaningar till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till näringslivet och organisationer såväl som till enskilda människor – och självklart till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen.

– Som kyrka möter vi den oro och skuld som klimatfrågan väcker. Biskopsbrevet länkar ihop naturvetenskaplig kunskap och samhällsanalys med själavård, teologi och uppmaningar till konkret handling. I det mötet kan vi nå fram till hoppet, själva grunden i den kristna tron, och omvandla ångest och känslor av maktlöshet till kraft att agera, säger biskopen.

Biskopsbrevet poängterar att utifrån en kristen livssyn finns vägar framåt även genom kris – men att tiden är knapp. Och just därför behövs en helhetssyn och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen som finns, och konkret handling.

– Det är hoppfullt att se att barn och unga runt hela jorden - de som vi håller på att lämna en springnota åt - visar allt större handlingskraft i klimatkrisen. Vi behöver följa deras exempel, i det globala perspektivet och över nationsgränserna liksom i våra egna lokal sammanhang, i församlingen, på jobbet och hemma vid köksbordet, säger biskop Mikael Mogren.

Biskopsbrevet om klimatet lanserades vid en klimatkväll på Göteborgs Konserthus den 27 september, i samband med Bokmässan.

Ett första biskopsbrev om klimatet publicerades 2014. Fem års utveckling har gjort det angeläget med en uppdatering och revidering.

Biskopsbrevet poängterar att utifrån en kristen livssyn finns vägar framåt även genom kris – men att tiden är knapp.

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid.
Vi ber om nåden att få göra gott,
som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever mitt ibland oss.
Gör oss känsliga för människors och hela skapelsens lidande.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
i rättvisa och solidaritet med dem som lever
och kommer att leva.

Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft,
du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av ångest.
Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
Skapa om oss till att bli vad vi är:
en enda mänsklighet under samma himmel.

Läs och ladda ner biskopsbrevet

Läs och ladda ner biskopsbrevet om klimat klicka här

Läs biskop Mikael Mogrens debattartikel om klimatet

Publicerad i Falu Kuriren 27/9 klicka här

Frågor & svar om biskopsbrevet

Varför ger ni ut Ett biskopsbrev om klimatet? Vad tillför ni klimatdebatten? Vad kan kyrkan göra som ingen annan gör?
Här finns frågor och svar om biskopsbrevet klicka här